For tredje år på rad har Annonsørforeningen Anfo spurt bransjen om hvilke ord og begreper de tror vil bli viktigst i det nye året. Over 500 har svart, og en tredjedel av dem mener «brukeropplevelse» er blant de viktigste buzzordene for 2022. 21 prosent peker i tillegg på det nært beslektede begrepet «kundereise».

«Effekt» nevnes av 28 prosent og havner på andreplass. «Bærekraft» og «samfunnsansvar» runder av pallen med 23 prosent hver.

Litt lenger ned på topp ti-listen finner vi begrepene «datasikkerhet, «førstpartsdata og «cookieløs verden».

- Vi er helt enig, alle disse temaene og satsningsområdene er viktige. Noe også norske markedssjefer understreker i Den Store Annonsørrapporten 2021. Her kom det frem at bærekraft, brukeropplevelse, kundereise, førstepartsdata og måling av reklameeffektivitet er blant de viktigste innsatsområdene fremover, sier Anfo-leder Jan Morten Drange.

Dette mener respondentene er de viktigste buzzordene i 2022:

Buzzord Total prosent
Brukeropplevelse 34
Effekt 28
Bærekraft 23
Samfunnsansvar 23
Kundereise 21
Datasikkerhet 20
Førstepartsdata 20
Relevant 19
Cookieløs verden 19
Transparens 15


Andre begreper som ofte dukker opp i mediene, men som ikke plasserer seg på topp ti-listen, er «inbound marketing», «attribusjonsmodell», «meta», «influencer marketing», nudge», disruption» og «retargeting».

- Vi konstaterer at oppmerksomhet i media ikke nødvendigvis henger sammen med det våre respondenter opplever som viktigst, sier Drange.

Bærekraft irriterer mest
Anfo har også spurt bransjen om hvilke begreper de synes er mest overvurdert eller irriterende. I år er det «bærekraft» som topper listen, oppfra tredjeplass i fjor, etterfulgt av «agil» og «influencer marketing».

- Semantisk metning kan skje der repetisjon av et ord eller uttrykk over en kort periode fører til at vi midlertidig mister evnen til å knytte mening til ordet. Kanskje er det dette fenomenet som inntreffer når vi blir lei enkelte buzzord, sier fagdirektør Håvard Kvernaas Bakken i Anfo.

Han er ikke overrasket over at noen ord går igjen på begge lister.

- Ordene som på sett og vis står i en spagat, som ligger i toppen på begge listene, er bærekraft, kundereise og cookieløs verden. Blir det mye oppmerksomhet og prat om enkelte tema er det ofte fordi det er viktig. Samtidig er det ikke usannsynlig at flere av disse ordene over tid har blitt tappet for mening. Da kommer irritasjonsmomentet inn.

Disse buzzordene irriterer mest i 2022: 

Buzzord Total prosent
Bærekraft 25
Agil 22
Influencer marketing 19
Game changer 18
Cookieløs verden 18
Digital transformasjon 16
Kundereise 16
Hybridkontor 16
Bærekraftmål 15
Disrupsjon 15