TV 2 har fått mye kjeft for å slippe til tidligere straffedømte og sjakkinteresserte David Toska i sitt studio under turneringen Tata Steel. Saken sprakk søndag formiddag da TV 2 på egne nettsider kunne fortelle at mannen bak norgeshistoriens største ran, der en politimann ble skutt og drept, skulle være gjest i TV 2s sjakksendinger mandag og tirsdag denne uken.

Kritikken har kommet fra flere hold og TV 2s valg er kalt både «smakløst», «spekulativt» og «glorifiserende». Hvorvidt Toska burde vært invitert eller ikke synes å splitte befolkningen (i hvert fall de på sosiale medier), men flesteparten synes å mene at dette var hodeløst av TV 2 og at kanalen utnytter Toskas kjendisstatus som kriminell til for å få flere seere på TV-sendingene. På motsatt side synes oppfatningen om at så lenge bankraneren har fått sin straff og sonet sin dom, må det også være greit å invitere ham som gjest i TV-studio. Folk som har gjort opp for seg skal få en ny sjanse – også yrkeskriminelle.

Samtidig må også de redaksjonelle vurderingeme som en TV-kanal eller et mediehus gjør tillegges stor vekt, og der det tyngste argumentet i denne saken er hvordan de etterlatte og berørte fra Nokas-ranet vil oppleve at kanalen gir sendetid til en av dem som stod bak ugjerningen? TV 2 selv sier at det var «helt avgjørende» at familien til politimannen som ble skutt og drept av ransgjengen, ikke hadde innsigelser mot kanalens valg om å slippe til Toska. Så vil sendingene vise om Toskas tilstedeværelse oppleves som så relevant som det TV 2 hevder, om programlederne evner å stille de vanskelige spørsmålene og om hans egen historie og egen sjakkinteresse vil oppleves som interessant for seerne.

Det er lett å forstå at folk har forskjellige meninger om Toskas deltagelse i sjakksendingene, men jeg heller mot at det TV 2 gjør er innafor selv om det provoserer. To gjesteopptredener på dagtid i TV 2s sjakksendinger vil verken gjøre TV 2 og David Toska særlig rike (med andre ord ikke så veldig spekulativt) og Toskas kjendisstatus vil neppe skyte ny fart som en følge av disse to opptredenene. Det heller ikke snakk om noe fast TV 2-engasjement slik vi forstår det.

For oss er det vanskeligere å forstå at en av TV 2s annonsører og sponsorer Intrum – tidligere Lindorff – får kalde føtter og så tydelig sier at de ikke vil sponse sjakksendingene til kanalen. Det vil si, Intrum sponser ikke sjakksendingene eksklusivt, de skal som de øvrige sponsorene som ble vist i forkant av sjakksendingene (Elkjøp, McDonald’s og Apollo) ha kjøpt en bred sponsorpakke knyttet til flere ulike TV 2-programmer.

Første setningen i læreboken om sponsing er at du som sponsor finner deg et sponsorobjekt med likeartede verdier eller som besitter verdier du ønsker å assosiere merkevaren din med. Dersom sponsorobjektet bryter med verdiene i merkevaren din, sier du opp avtalen. Det var det som skjedde da Audi brøt med Petter Northug etter fyllekjøringen.

Her har Intrum kjøpt seg et bredt antall programmer de har valgt å sponse for å bygge kjennskap til navnebyttet fra Lindorff. Sånn sett er ikke koblingen til sjakk spesielt sterk. Det er forståelig at Intrum har vurdert saken, men sjansen for at merkevaren ville blitt spesielt sterkt knyttet til disse sendingene og David Toska var aldri spesielt stor slik vi ser det.

At et inkassoselskap som til daglig krever inn penger, kobles til noen som stjal penger kunne sikkert avstedkommet noen dumme vitser på sosiale medier, men ville neppe skadet merkevaren.  

Da synes vi McDonald’s håndterer dette på en mer profesjonell måte når de velger ikke å reagere med forklaringen om at de som annonsør ikke ønsker å blande seg inn TV 2s redaksjonelle valg. Annonsører som boikotter mediehus eller trekker annonser på grunn av innhold er sjeldent noe vakkert syn.

Enda mer uforståelig blir Intrums valg når en vet at selskapet i forbindelse med navneomleggingen ønsker å fremstå som et mer bærekraftig selskap og profilerer seg på egen nettside med et samarbeid med Røde Kors om verdiprosjektet «Nettverk etter soning», et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv slik.

Rehabilitering av tidligere straffedømte er sosialt bærekraftig, men for Intrums del virker det som om graden av alvorlighet i den kriminelle handlingen skal være avgjørende for hvor bærekraftig? I hvertfall var Toskas forbrytelse for alvorlig til at Intrum kunne sponse sendingen.

Men hvis du først har bestemt deg for «å hjelpe de som sitter og har sittet i fengsel til å møte hverdagens ulike utfordringer», kan du ikke begynne å gradere alvorligheten i kriminalsakene og velge hvem du vil hjelpe og ikke. Det er ikke sosial bærekraft i vår bok.  

Det blir feil når et selskap som skal være samfunnsansvarlig og hjelpe innsatte tilbake i hverdagen, benytter seg av rømningsveien første gang alarmen går. Da begynner det å ligne noe vi på andre områder kaller for grønnvasking og sportsvasking.

Intrum har empati som en av sine tre kjerneverdier og skriver på sin nettside at de «er fordomsfrie» og «tilbyr støtte», men de siste par dagene har det ikke vært mye empati og støtte å spore hos inkassoselskape og hele Røde Kors-sponsoratet begynner å ligne noe vi kunne kalt verdivasking.

Så hva kunne vært en bedre utgang på denne saken? Det er lett å være etterpåklok, men når generalsekretær Eirik Natlandsmyr i Norges Sjakkforbund sier til Kampanje at forbundet har et prosjekt som går på hvordan sjakk fungerer i rehabiliteringssammenheng i norske fengsler der forbundet deler ut sjakkutstyr og tilbyr undervisning til innsatte, kunne kanskje Intrum heller vært litt kreative og funnet en knagg som koblet sponsoratet på TV 2s sjakksending med sitt eget verdiprosjekt «etter soning», for på den måten belyse hvordan en tidligere kriminell og innsatt forsøker å komme tilbake i samfunnet.

Når Intrum trekker seg som sponsor fra sjakksendingene til TV 2 med en beslutning som strider mot selskapets uttalte verdier, virker det som om selskapet er mer opptatt av å få en PR-gevinst.