Camilla Stoltenberg og FHI har snudd. Helsedirektoratet nikker samtykkende, og helseminister Kjerkhol lover betydelige lettelser..., alt blir lysere nå. 

Ikke tro det. Det er mange «hvis» og «men» i skyggemanuset til helseministeren. 

Det er ingen grunn til å være optimist. Seigpiningen har vist seg i flere omganger. Norge har gjennom pandemien blitt styrt etter et «føre var» prinsipp. Et resultat av et sterkt institutt og et sterkt helsedirektorat, og en tilsvarende beslutningsvegrende regjering. 

Dette er ikke greit lenger. Det strider mot all sunn fornuft hos folk flest, og vurderes som direkte ulovlig av flere av våre mest våkne jurister. 

Vi har hørt kultursektorens og reiselivets rop om forståelse og støtte i nesten to år. Men like viktig og enda mer fundamentalt - nå dreier det seg også om vår frihet, altså enkeltmenneskets frihet til å ta egne valg. Vi skal ikke ha en regjering, et direktorat og et institutt som ett sekund lenger skal ta valg som begrenser vår individuelle frihet - på våre vegne. 

Likevel evner altså helseminister Kjerkol i Dagsrevyen den 26. januar å annonsere betydelige lettelser, dessverre med for mange skjulte sikringer om at ikke alt skal slippes opp. Det er uakseptabelt og sannsynligvis på grensen til frihetsberøvelse. 

Nå kjære regjering, skal dere levere på det svært tynnslitte «Nå er det vanlige folks tur». 

Alt som er i nærheten av å forhindre folks bevegelighet, valgfrihet, deltagelse på konserter, teater, opera, festivaler, kino, revy, utstillinger, gallerier, restaurant, barbesøk og arrangementer, limet i vårt samfunnsliv - alt må åpnes umiddelbart. 

Tvilen som denne og forrige regjering har tillatt seg å styre etter må vekk - all eventuell tvil skal komme vanlige folk til gode. 

Nå er det vår folkehelse som må prioriteres. 

Gi oss friheten tilbake umiddelbart. 

Dessverre er det ingen grunn til å tro at det skjer. Det er de samme folka som skal ta avgjørelsene også denne gang. De er dessverre sveiseblinde, og de har glemt hvem de er på jobb for. 

Til uka bør ikke bare nevnte bransjer reise seg - da er det en frihetskamp for alle som lever sitt liv i Norge.