Selv om det er tall som tyder på at kvinnefotballen henter ut mer penger fra sponsorene, er det fortsatt store forskjeller. Det sier prosjektleder for verdiprosjektet Like muligheter, Marianne Aasland, som jobber for mer likestilte betingelser mellom kvinner og menn på og utenfor banen.

- Fotball er en av de områdene hvor det er størst forskjeller mellom hva kvinner og menn får i kommersielle inntekter. Utviklingen er imidlertid positiv både nasjonalt og internasjonalt, og det skulle bare mangle. FIFA doblet for eksempel pengepremiene i fotball-VM for kvinner i Frankrike i 2020, og det er nå langt mer lukrativt for klubblagene å delta i Champions League, men fortsatt er forskjellen enorm, sier Aasland til Kampanje.

Tidligere i dag omtalte Kampanje for første gang hvordan Norsk Tipping fordeler pengene i sin gullkantede sponsoravtale med fotballen for de neste fire årene. Selv om tallene indikerer en bedring sammenlignet med tidligere analyser, er det fortsatt sånn at herrene stikker av med rundt tre ganger så mye penger enn den øverste divisjonen for kvinner, Toppserien, etter det Kampanje har grunn til å tro.

- Det er veldig positivt at den kommersielle verdien øker også for Toppserien. Utviklingen må imidlertid fortsette og det er opp til de som eier rettighetene å ta strategiske beslutninger som fører til å utjevne forskjellene. De kan ikke bare lene seg på å la markedet bestemme, selv om det er positivt at betalingsviljen er langt større hos medieselskapene, sier Aasland.

- Vendepunkt i 2017
Til Kampanje kunne daglig leder i Toppserien for kvinner, Hege Jørgensen, fortelle «at sponsorene har en stor påvirkning på likestilling i idretten.»

- For meg er vendepunktet hos oss i 2017 et veldig godt eksempel på hva som skjer når midler kommer inn og man får muligheten til å utvikle et produkt. Da kom det store aktører som OBOS, Coop, Thon og Norsk Tipping inn og gav oss muligheten til å investere. UEFAs undersøkelser viser at interessen for Toppserien har hatt en eventyrlig økning nettopp fra 2017 til 2020. Det er ikke tilfeldig, forteller Jørgensen.

- Blir det noen gang en 50-50 i fordelingen av sponsormidlene?

- Jeg har et sterkt håp om det. Jeg opplever at næringslivet er mye mer verdidrevet i valg av sponsorobjekter enn tidligere. Og jeg tror de skjønner hvor stor betydning de faktisk har. Gjennom sponsing kan de være med på å skape reelle samfunnsendringer. Det er ikke noe som er større og mer meningsfylt enn det, sier Hege Jørgensen.