Regjeringen innførte fra natt til 3. desember nye forskriftsfestede tiltak mot koronapandemien. Kultur- og utelivbransjen har vært hardt rammet av tiltakene som har blitt innført i løpet av pandemien, nå står de ovenfor enda en runde med begrensninger.

De nye tiltakene bekymrer daglig leder av Sponsor og Eventforeningen, Janette Haukland, som ikke tror bransjen tåler en ny énmetersregel.

- Vi har ikke fått noen kompensasjon som kan dekke tapene til eventbyråene. Dette er veldig veldig bekymringsverdig, bransjen tåler ikke en ny meter. Da tror jeg vi ser slutten på mange mellomstore og små eventbyråer, og noen store fordi de ikke har likviditet, sier Haukland til Kampanje. 

Skal møte ministeren
I tillegg til nasjonale tiltak ble det også innført regionale tiltak i Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus. Blant de regionale tiltakene er antalls- og sjenkebegrensninger, noe Haukland mener er bekymringsverdig for deres bransje.

- De nye tiltakene er veldig bekymringsverdig for en bransje som ikke har kommet seg etter forrige store nedstengning. Eventbransjen fikk et viktig gjennombrudd tidligere i høst da regjeringen åpnet for at næringslivsarrangementer gjennomført i regi av eventbyråer ikke lenger skulle defineres som private arrangementer, med de begrensningene som gjelder for disse, sier Haukland. 

- Vi har et møte med næringsministeren 15. desember, og vi håper det vil føre til endringer som treffer vår bransje, forteller Haukland. 

Haukland forteller at bransjen hun representerer ikke skal utfordre smittevernreglene.

- Men vi bør ikke innføre énmeters regelen før det er helt nødvendig. Vi må ha kompensasjonsordninger før man utsetter en milliardindustri til å stenge ned. Vi trenger forutsigbarhet i kompensasjonsordningene. Vi driver en milliardindustri på opp imot fire milliarder i året, bare innen Event marketing, så det er nok store mørketall.

Vil defineres som kultur
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fortalte på en pressekonferanse torsdag at ordningene for kulturlivet, idretten og frivilligheten bli forlenget og at den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner gjelder frem til januar. Haukland mener at eventbyråene ikke blir truffet av disse ordningene, og ønsker seg de samme kompenasjonsordningene som kulturlivet.

- Eventbyråer blir ikke ansett som kulturlivet, men som næringsvirksomhet. Vi vil gjerne få de samme ordningene som kulturlivet har fått, sier Haukland.

- Vi trenger også en kompensasjonsordning for bedriftene som driver sesong og prosjektbasert, de har ikke ordninger som fungerer, legger hun til.

Haukland er misfornøyd med hvordan deres bransje blir prioritert i kompensasjonsordningene. 

- Vi havner som oftest sist i køen når det gjelder kompensasjonsordninger, samtidig som vi ofte brukes av kommuner og staten til arrangementer. Vi blir ofte leid inn av de som ikke prioriterer oss, sier Haukland og viser til at det gjelder spesielt for byråene som opererer i hovedstaden.

- Oslo kommune har ikke gitt noe kompensasjon til eventbyråene og vi har slitt med å nå frem til byrådet i Oslo.

Redd for avlysninger
Haukland mener signaleffekten av regjeringens tiltak har stor påvirkning på deres bransje.

- Signaleffekten av tiltakene er at kundene våre ikke tør å gjennomføre sine arrangementer ut året og i januar. Det er også «slitasje» i så effekt at kundene ikke orker å flytte, igjen, men heller avlyser. Første kvartal 2022 er fullbooket, men jeg er redd vi nå kommer til å få en del avlysninger på grunn av frykt og slitasje.

Hun mener eventselskapene gjør det de kan for å sikre trygge opplevelser for folk.

- Slik det er nå så tåler vi ikke å få smitte, det er døden for vår bransje. Vi gjør alt vi kan for å forhindre dette og følger helsemyndighetene slavisk.