Etter at Naturvernforbundet klaget Telenors innbytte-konsept Swap inn til Forbrukertilsynet, har Telenor nå tatt bort alle miljøpåstander omkring ordningen hvor forbrukeren kan bytte inn sin gamle mobiltelefon til en ny.

Det er en seier for Naturvernforbundet som for et knapt år siden startet prosessen med å finne ut av hvilken dokumentasjon Telenor la til grunn for å markedsføre Swap som et miljøvennlig tiltak. 

- Dette viser at grønnvasking ikke er lov. Det er veldig bra at Forbrukertilsynet understreker det så tydelig ovenfor Telenor, altså at man ikke kan påstå at ting er miljøvennlig om det ikke er det. Det er utrolig at Telenor, som fremstår som et seriøst selskap, kommer med ulovlige påstander om sine produkters miljøvennlighet, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, til Kampanje. 

Kampanje har tidligere i år omtalt Naturvernforbundets klage til Forbrukertilsynet. Det var VG som først omtalte avgjørelsen i dag. 

Etter publisering av saken har Telenor nå svart på Kampanjes spørsmål. Disse kan du lese nederst i artikkelen!

- Ikke miljøvennlig
Ifølge Telenor blir alle telefoner som byttes inn solgt videre, og de har derfor ment at ordningen stimulerer til gjenbruk, og således er et miljøvennlig tiltak. På nettsidene het det derfor at Swap-ordningen er «bra for miljøet».

Naturvernforbundet har etterlyst domumentasjon for påstanden. De reagerer blant annet på at Swap-abonnenter i snitt bytter mobiltelefon hver 21. måned, ifølge Telenors egne tall. Nesten ett år før nordmenn flest.

Naturvernforbundet mener Telenor nå også bør se på om Swap-ordningen bør skrinlegges.

- Jeg håper også at Telenor innser at dette konseptet ikke er miljøvennlig, og at det faktisk fører til kortere levetid for produktene de selger, og til et økt forbrukspress i samfunnet. Når de nå tar konsekvensen av miljøpåstandene, håper vi de også vil ta konsekvensen av konseptet. Når de selv skjønner at innbytte-konseptet deres ikke er miljøvennlig, betyr det at de med vitende vilje pusher et konsept de vet øker belastningen på klodens ressurser, hvis de fortsatt viderefører konseptet. 

- Vil dette sende et signal?

- Ja, jeg håper at både Telenor og de andre aktørene som tilbyr slike ordninger slutter med de i lys av at det ikke er miljøvennlig. Dette er et signal til både denne og andre bransjer om at påstander om miljøvennlighet ikke kan brukes uten holdbar dokumentasjon.

Les mer: Kaller Telenors Swap-reklame villedende grønnvasking: - Skuffende at de setter seg selv i en slik situasjon

Erkjenner at de ikke har dokumentasjon
Til VG forteller pressesjef i Telenor, Anders Krokan, følgende:

- Vi har en ektefølt oppfatning om at Swap-programmet har positiv påvirkning på miljøet ved at mobiltelefoner gjenbrukes. Samtidig må vi vedgå at vi ikke har dokumentert påstanden. Dette har vi tatt til etterretning, og har endret hvordan dette fremstilles i vår markedsføring.

De skriver i et brev til Forbrukertilsynet at de har gjennomgått informasjonen om Swap som er relatert til påstander knyttet til bærekraft og miljø.

Telenor har blant annet tatt bort undersiden som het «Gjenbruk» fra Swap-forsiden, fjernet spørsmålet «Er Swap bra for miljøet» fra «Ofte stilte spørsmål», fjernet formuleringen «bra for deg, bra for miljøet» og tatt bort «miljø» som argument på «Fem gode grunner-siden».

- Telenor er enig i at dokumentasjonskrav som stilles til bruk av slike begreper i markedsføring bør være strengt. Basert på dokumentasjonskravet - med eksterne ekspertuttalelser - ser Telenor at, selv om vi anser at vårt innbyttekonsept Swap har positiv påvirkning på miljøet ved at terminaler gjenbrukes, så er ikke dokumentasjonskravet, som ønsket av Forbrukertilsynet, til stede i vårt tilfelle, skriver Telenor.

- Ikke påvist at Swap ikke er miljøvennlig
I e-posten til Forbrukertilsynet fremholder altså mobiltelefongiganten at de anser innbytteordningen som et miljøvennlig tiltak, selv om de ikke har dokumentasjon på det.
 
Det gjør også pressesjef i Telenor Norge, Anders Krokan, overfor Kampanje.

- Det er ikke slik at det er påvist at Swap-programmet ikke er miljøvennlig og bærekraftig, det saken dreier seg om er at Telenor ikke har frambragt dokumentasjon på at ordningen er bærekraftig og miljøvennlig. Dette har vi tatt konsekvensen av, sier Telenors pressesjef til Kampanje.

- Dere sier at dere fortsatt anser dette som et miljøtiltak. Hva bygger dere det på?

- Vi mener at Swap forlenger levetiden for mobiltelefonen, enten ved gjenbruk i annet marked eller gjennom reparasjon. Vi har ikke ønsket å forlede noen, vi har en ektefølt oppfatning om at Swap-programmet har en positiv miljøeffekt ved at mobiltelefoner gjenbrukes. Samtidig vedgår vi at vi ikke har dokumentert påstanden. Dette har vi tatt til etterretning, og har endret hvordan dette framstilles i vår markedsføring, svarer Krokan.

- Viser denne saken at Telenor ikke har god nok kontroll og systemer for å sikre dokumentasjon om markedsføringspåstander?

- Vi er svært opptatt av at våre markedsføringspåstander skal være veldokumenterte, og har gode rutiner for å sikre dette. Vi gir honnør til Naturvernforbundet for å være offensive i kampen for bærekraft og miljø, og selv om vi fortsatt mener at Swap-programmet forlenger mobiltelefonenes levetid, erkjenner og beklager vi at vi ikke har dokumentert dette. Klima er høyt på Telenors agenda, og vi har startet et arbeid med sikte på å få dagens mobilhold i en mer sirkulær retning, avslutter Krokan.