Det er VG som skriver at 53 prosent av studentene som tok eksamen i logistikk og markedsføringskanaler på Handelshøyskolen BI i vår fikk stryk. Studentene sendte først inn en klage på strykprosenten til studieadministrasjonen. Der fikk de ikke medhold, og nå skal en uavhengig klakenemnd behandle saken.

«Dette tærer på både snitt og motivasjon. (...) Flere anser eksamen som altfor vanskelig, langt utenfor det forventede kunnskapsområdet», skriver studentene i klagen i følge VG.

- Vi blir jo forberedt til eksamen gjennom forelesningene, og jeg synes vi har fått god veiledning. Men da jeg så eksamensoppgaven fikk jeg panikk, sier student Ahmed Muthanna til avisen.

BIs kommunikasjonssjef vil ikke kommentere saken overfor VG, men studieadministrasjonen skriver i sitt svar på klagen at alt er dekket i pensum og tilhører studentenes kunnskapsområde.

«Ovenstående oversikt viser at det også tidligere har vært høy strykprosent ved denne eksamen. Resultatene fra våren 2020, som studenten sammenligner dagens resultater med, var relativt lav sett både våren 2021 og foregående semestre».