Det er gledelig å lese på Kampanje, og høre via ANFO-TV, at Adnuntius og Try ønsker å rydde opp i skjulte pengestrømmer i det programmatiske annonsemarkedet. Løsningen er en ny programmatisk plattform hvor alle kan se alt.

Vi i Omnicom Media Group mener, helt oppriktig, at dette er et positivt tiltak. Nettopp derfor lanserte vi også for snart tre år siden en tilsvarende løsning, som i det norske markedet er kjent som OMG Zero. OMG Zero er en markedsplass som er direkte integrert hos norske publisister, og dette var den siste biten i puslespillet som heter full transparens. Ettersom vi helt fra fødselen av programmatisk annonsering har vært transparente på kjøpssiden av verdikjeden, var alt som skulle til en juridisk og økonomisk kontroll over markedsplassen (salgssiden).

Bakgrunnen for etableringen av OMG Zero var vissheten om at det lå til dels uforholdsmessige høye kostnader knyttet til teknologi på salgssiden. Disse kostnadene blir lempet på publisistene, men forringer også effekten av programmatiske kjøp for annonsørene betraktelig.

Ved etableringen av OMG Zero kunne vi fastslå at all flyt av penger som går fra Omnicom Media Group, via OMG Zero, til norske publisister kan avstemmes og gjøres rede for, kjøper og selger imellom.

Og dette er vårt hovedpoeng; det finnes ikke et stort sort hull hvor penger forsvinner. Derimot finnes mediebyråer, teknologiselskaper, og publisister. Her gjelder det å vite hvem som er en del av din verdikjede.

Som et resultat av vår introduksjon av OMG Zero for tre år siden, har OMD og PHDs annonsører opplevd betydelige gevinster (i tillegg til transparens). Det samme har de deltakende publisistene. Dette skyldes primært kontroll over alle teknologikostnader, og dermed muligheten til å presse disse ned til rimeligere nivåer.

Vi ser frem til å høre mer konkret om Adnuntius sin løsning. Men den vil primært bli vurdert utifra teknisk egnethet og kostnad. Transparens er en selvfølge (for oss).

PS! OMG Zero er kun tilgjengelig for kunder av Omincom Media Group, OMD og PHD.