- Hver dag tar du 35.000 valg, og de aller fleste helt ubevisst. Skal man prøve å påvirke valgene vi tar bør man ha et bevisst forhold til, og jobbe aktivt med atferdsprinsipper og det er akkurat dette feltet vi skal jobbe med, sier Irmelin Bergh (48).

Hun har en doktorgrad i psykologi og har i mange år jobbet med atferdspsykologi og endringsprosesser i designbyrået Netlife. Nå får hun med seg sin tidligere Netlife-kollega Martine Carlson (32) og sammen starter de selskapet Nudgelab.

Carlson er utdannet innenfor markedsføring og kommer sist fra stillingen som strategisk rådgiver i HyperRedink.

- Enten du driver med markedsføring eller utvikler produkter eller tjenester, handler det om å få til en eller annen endring i atferd, og da bør du jobbe på lag med måten mennesket fungerer, for alt koker til slutt ned til om vi velger å gjøre noe, eller lar være, så enkelt, men også så vanskelig, sier Carlson.

De to mener man har kommet mye lengre internasjonalt enn i Norge og Norden for øvrig på å anvende atferdspsykologi eller nudging (en form for indirekte påvirkning av de valgene vi tar som kunde, red. anm.), og viser blant annet til «utvikling av lover og regler i Storbritannia og med produkt[1]og tjenesteutvikling i Silicon Valley.»

På spørsmål om nudging er manipulasjon og noe som er uetisk, svarer de to:  

- Sannheten er at nudging i seg selv er ikke uetisk, men intensjon bak kan være det. For vår del er det derfor vært viktig å ha noen tydelige etiske prinsipper på plass. Vi tar utgangspunkt i Richard Thalers egne prinsipper, mannen bak nudge-teori. Disse handler om at alt vi gjør skal være transparent, lett å velge bort, og alltid være til det beste for menneskene som blir påvirket, sier Bergh

Ved å bruke adferdspsykologi tror de to gründerne det er mulig «å tette gapet mellom intensjon og atferd.»

- Vi vet vi bør spare til pensjon, ta mer bærekraftige valg, følge sikkerhetsprosedyrer og ta i bruk det nye systemet på jobb, men likevel lar vi ofte være. Vi mener at det er her det siste slaget om en knallhard konkurranse står. Klarer du å jobbe aktivt og systematisk med atferdsendring i virksomheten din klarer du å ta ut et enormt konkurransefortrinn, sier Martine Carlson.