For to år siden ble det kreative tech-byrået Hyper og content-byrået Redink slått sammen til HyperRedink. Byrået teller i dag 54 ansatte og jobber blant annet med Elkjøp Nordic, Telenor, Santander, Klimaetaten, Miljødirektoratet og Mills.

- Vi valgte å beholde begge navn en stund, men det har aldri vært meningen at dette skulle bli en varig løsning. To navn er ett for mye. Nå har vi en ny strategi for selskapet, og vi har tatt klare valg når det gjelder retningen fremover, sier byråleder Henriette Leikanger i en pressemelding.

Hun sier at fagmiljøene for henholdvis reklame og innholdsmarkedsføring har smeltet sammen i byrået, og at de har utviklet en ny arbeidsmetode.

- Den tar utgangspunkt i en klar overbevisning om at oppmerksomhet alene ikke er nok. Vi må tenke konvertering helt fra starten av den kreative prosessen og ha med oss det konseptuelle i alle deler av kundeopplevelsen. Dette er vår måte å jobbe på, vi kaller det Hyper-metoden. Vi skal være sikre på at vi leverer kreativitet som faktisk virker, sier Leikanger. 

Hun mener dette er en annerledes måte å jobbe på for kreatørene, og at det stiller andre og større krav til konseptene som utvikles.

- Derfor oppleves det også som veldig utfordrende og moro. Denne metodikken sparer kundene for mye tid senere i prosessen, blant annet i samarbeidet med mediebyråer, og gjør løsningene mer treffsikre og effektive.

- Vi må jobbe mer helhetlig
Videre sier hun at byråene i løpet av det siste halvannet året har funnet ut hvordan de kan lære av hverandre og skape nye arbeidsprosesser der ulike fagressurser jobber sammen. 

- Selv om Redink blir borte fra navnet vårt, er vi fortsatt helt rå på content-faget. Med alt hva det innebærer av SEO-kompetanse, kanalforståelse og målgruppekunnskap. Medielandskapet og forbrukertrendene endrer seg, da må også markedsføringen gjøre det. Vi kan ikke lenger la et kreativt team motta en brief, for så å låse seg inne på et rom og jobbe ut løsningen. Vi må jobbe mye mer helhetlig med kommunikasjonen, og sikre at vi ivaretar målgruppens behov i alle faser av kundereisen, sier Leikanger. 

- I tillegg har vi et datterselskap i Bergen som beholder Redink-navnet. Dermed lever det fint videre hos dem, legger hun til.

Reklamebyrået er en del av Aller-eide Ahead Group Norway. Leder for Ahead Group, Kjetil Botten Skogly, sier at reposisjoneringen av Hyper er starten på en offensiv strategi for årene som kommer. 

- Vi skal utfordre de kjente byrånettverkene ved å tenke nytt og annerledes, sier han.