Torsdag morgen legger Telenor frem sine tall for årets tredjekvartal og i kvartalsrapporten kommer det frem at «Telenor leverer stabile organiske abonnements- og trafikkinntekter.» Det er en nedgang på to prosent i organisk EBITDA-margin, men den norske telekomgiganten har en sterk kontantstrøm på syv milliarder kroner.

Selskapet tjener også mer penger på sine mobilkunder og inntektene per bruker øker med tre prosent.

- 5G-utrullingen og moderniseringen av kobbernettet pågår for fullt og underbygger vår sterke nettverksposisjon. Den legger også grunnlaget for fremtidig vekst på tjenester, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor og resultatmeldingen.

Ser en på Norge og utviklingen der på kundesiden er det nedgang både på mobil, TV og internett. Kun 1.000 kunder forsvant på mobil, så størst er frafallet av internettkunder der Telenor mistet 13.000 internettkunder i løpet av perioden juli til september i år. Antallet TV-kunder som takket for seg var 7.000.

Like fullt klarte Telenor å øke inntektene fra sine TV- og internettkunder med snaue ti millioner kroner til 1,643 milliarder kroner.  Årsaken til dette er at inntektene per bruker og på TV-siden betaler nå kundene i snitt 356 kroner, mens internettkundene betaler i snitt 455 kroner

Telenor har i dag 568.000 TV-kunder og 757.000 internettkunder og i løpet av det siste året har Telenor slått av ganske kraftig på antall TV-kunder. 

Sammenlignet med tallene for tredjekvartal i fjor har Telenor mistet 22.000 TV-kunder og 48.000 internettkunder. 

Flere internasjonale kunder
Telenor-konsernet hadde driftsinntekter på 27,4 milliarder kroner i tredje kvartal. Det var én milliard kroner mindre enn i samme periode i fjor.

Resultat før skatt, renter og nedskrivninger (EBITDA) endte på 12,86 milliarder kroner, mot 13,62 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.

- Den pågående covid-19-situasjonen i Asia påvirker resultatet, men på tross av dette ser vi en sterk kundeutvikling der antall abonnementer har økt med nesten to millioner i kvartalet og nesten syv millioner så langt i år», skriver selskapet i en pressemelding.

Her kan du se alle tallene til Telenor Norge for årets tredjekvartal. Alle tall i MNOK. 

Telenor Norge 2021 2020 Endring i %
Omsetning 6.347,0 6.551,0 - 3
Driftsresultat 1.679,0 1.864,0 - 9