Ni prosent av alle mellom 16 og 24 år oppgir å ha blitt lurt til å kjøpe noe på internett sist år, viser en ny undersøkelse Medietilsynet har gjort. Det er dobbelt så mange som i befolkingen generelt, der fire prosent oppgir det samme.

- Fra våre undersøkelser ser vi også at yngre sliter mer enn andre grupper med å skille reklame fra redaksjonelt stoff. Det bygger opp om behovet for å styrke denne gruppens digitale dømmekraft og kritiske medieforståelse, sier Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Ifølge Forbrukerrådet er det spesielt reklame i digitale spill som oppleves som spesielt utfordrende for mange.

De mener kommersielt press rettet mot barn og unge er en stor utfordring.

- Når vi legger til at denne aldersgruppen har større vanskeligheter med å gjennomskue reklame forkledd som redaksjonelt stoff, er det oppskriften på å bli lurt. Det er urovekkende at dobbelt så mange i alderen 16-24 år som i befolkningen generelt mener de er blitt lurt til å kjøpe noe. Næringsdrivende som markedsfører seg mot barn og unge, må sørge for at det kommer tydelig frem at det faktisk er snakk om reklame, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Undersøkelsen viser også at to av ti av alle mellom 16 og 24 år har opplevd å betale for en tjeneste de trodde de hadde sagt opp.

- Vi mener at det må være like lett å si opp en digital tjeneste, som det er å begynne å abonnere på samme tjeneste, sier Iversen.