Konflikten mellom sportsjefen for hopplandslaget, Clas Brede Bråthen, og skiforbundet kan få store økonomiske konsekvenser for Ski-Norge, dersom sponsorene ikke velger å inngå nye kontrakter for den neste perioden fra 2022 til 2025.

Ifølge Dagbladet vil verdien av disse kontraktene være på mellom 80 og 100 millioner kroner. Kontraktene skiforbundet har med sine sponsorer går ut i april neste år, men sponsorene vurderer å hoppe av allerede nå som følge av konflikten.

Bakgrunnen for konflikten skal være Bråthens kommunikasjonsform og adferd som skiforbundet mener har vært uakseptabel, noe den mangeårige sportsjefen er uenig i, og som har varslet søksmål med krav om fast ansettelse.

Sju av sponsorene til hopplandslaget har i en felles uttalelse sagt at de ikke vil fortsette som sponsorer dersom konflikten ikke får en løsning. Disse sponsorene er: Eterni Group, HELP Forsikring, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lundin Energy Norway, Nammo, RSM Norge og Scantrad.

- Som sponsorer av norsk hoppsport er det ikke vår oppgave å mene noe om organisering innen NSF (Norges Skiforbund) - til det finnes det idrettsdemokratiske prosesser. Men, i denne saken observerer vi en håndtering som vi har vanskelig for å stille oss bak, og som ikke er i henhold til verdier vi står for, sier de syv sponsorene i uttalelsen.

Hoppsporten har i snitt hentet inn 25 til 30 millioner i året fra sine sponsorer, og det vil få konsekvenser for skiforbundet dersom konflikten ikke løses. Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, svarer dette på uttalelsen fra sponsorene:

- Norges Skiforbund beklager at hoppsponsorer nå vurderer å trekke seg. Det er spesielt beklagelig at den økonomiske støtten kobles direkte til om skiforbundet kommer til enighet med sportssjef Clas Brede Bråthen i en pågående personalsak. Det setter skiforbundet og hopperne i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet, sier Bretten Berg.