Etter en dramatisk vår, er styret og faggruppen i Mediaforum nå godt i gang med planleggingen av høstens konferanse. Den har fått navnet «Andre Boller», i tråd med den nye retningen til foreningen som måtte kjempe for sine egen eksistens tidligere i år.

- Årets konferanse skal være i tråd med den nye visjonen til Mediaforum og målet er at våre medlemmer, gamle som nye, virkelig skal se verdien av den frivillige jobben vi legger i dette, hver dag. Med mål om å fokusere på den faglige delen av konferansen, har vi i år bestemt oss for å avholde en dagskonferanse i Oslo, sier styreleder Masha Scekic i Mediaforum.

Datoen for konferansen blir 4. november og temaet blir «Historier om endring».

- At vi landet på denne tematikken, er langt fra tilfeldig. Jeg må også benytte anledningen til å rette en stor takk til den fantastiske faggruppen som er med å tenke nytt, tør å utfordre, som ikke minst serverer oss «Andre Boller» og er med å forme veien videre og de neste 40 årene til organisasjonen, fortsetter Scekic.

Faggrupppen ledes av Janicke H. Eckbo. Hun forteller at navnet «Andre Boller» startet som en fleipete arbeidstittel som vokste på dem underveis i prosessen.

- Det peker til den nye retningen Mediaforum nå staker ut, innholdet vi ønsker å fylle dagen med, gjengen som jobber med årets konferanse - og ikke minst den åpenbare mangelen på obskure mediekonferansenavn. Nå intensiveres arbeidet med å innholdsfylle dagen, og vi gleder oss til å etter hvert kunne avsløre hvilke historier som skal fortelles på scenen, sier hun.

Les også: Mediaforum har utpekt årets faggruppe: - En engasjert gjeng

- Som deltakere på våre tidligere konferanser er kjent med, er en stor del av Mediekonferansen det å hedre vinnerne av våre priser. Dette skal vi selvsagt videreføre på en god måte på dagskonferansen. Vi er fornøyd med bidragene vi har mottatt i år og neste uke annonserer vi shortlist!, avslører Scekic.

Mediaforum Andre Boller.jpg

Tekst: