For ti år siden lanserte markedsføringsbyrået Mediacom sitt eget kreative byrå, Mediacom Beyond Advertising (MBA), i Norge. Nå skal de ta utviklingen til neste nivå og lanserer Creative Systems, en global satsning som skal erstatte det kreative byrået.

I tillegg til det kreative produktet skal de også ta inn sin kompetanse på SEO, CRO og Marketing Technology for å optimalisere samspillet mellom kreativitet, data og teknologi.

- Mediefragmenteringen fortsetter, og relevans blir bare viktigere for annonsører som vil optimalisere sine markedsinvesteringer, sier Britt Skjeppestad, CEO i Mediacom, og fortsetter:

- For å sikre relevans og effektivitet har mediekjøpene blitt beriket med data og vi har utviklet regler for å forutse hvilke visninger som er mest verdifulle for hver enkelt annonsør og kampanje.

Hun påstår at de aldri tidligere har truffet målgruppene sine med så stor presisjon som nå.

- Men, reklamen har ikke på samme måte fulgt etter. Selv om det også her har vært stor utvikling, har de fleste reklamekampanjer fremdeles samme budskap til hele målgruppen, uavhengig av deres atferd, demografi eller andre variabler som skiller folk fra hverandre, fortsetter Skjeppestad

Creative Systems har 14 ansatte som er fullt integrerte i Mediacoms kundeteam der det er naturlig. 

Markedsføringsbyrået har satt Mads Karlsen til å lede Creative Systems. Han har jobbet de siste elleve årene i Mediacom, og kommer fra stillingen som Head of Digital Innovation. Der har han det siste året ledet arbeidet med digital innovasjon.

- Han har bidratt til å gjøre det enklere for våre kunder å ta i bruk de mulighetene som ligger i SEO og Marketing Technology inn i sett mediearbeid. Det er et område som vi ser blir viktigere og som gir mer effekt ut av medieinvesteringen, sier Skjeppestad.

Karlsen selv understreker at Creative Systems fremdeles vil levere bredden av kreative tjenester som de gjør i dag, samtidig som de styrker kompetansen på felt de mener blir viktigere fremover.

- Vi styrker fokuset vårt enda mer på dynamiske annonser, der vi i dag kan levere dynamisk på tvers av medier og kanaler, sier han.

Sammen med GroupM har de også lansert INCA, deres eget mikroinfluencer-nettverk.

- Gjennom smart bruk av data, gode kreative konsepter og strategisk forankring leverer vi effektive influencer-samarbeid, og dette er et fagfelt vi ser vil vokse fremover, forteller Karlsen.

- Til sist bygger vi videre på vår lange erfaring med content marketing, der vi nå bygger inn vår kompetanse på SEO for å i enda større grad integrere SEO og content. Det er i det store og hele så mange muligheter med teknologi, data og kreativitet som det nå blir enklere for våre kunder å utnytte på en smart måte fremover.