Eviny er navnet på den nye merkevaren som springer ut av Vestlandets største kraftselskap BKK. Det oppstår som følge av kravet fra myndighetene om å skille nettselskap og den konkurranseutsatte delen av energikonsernet. Nettselskapet skal fortsatt hete BKK.

- Å skape to merkevarer har vært veldig utfordrende, men samtidig inspirerende. Vi skal ta vare på BKKs 100 års historie, samtidig som vi skal skape en helt ny merkevare for konsernet. Derfor har det vært helt avgjørende for oss å finne den beste sammensetningen av byråer, sier Alexander Solberg, merkevare- og sponsoransvarlig i Eviny og BKK.

Valget har falt på de fire byråene Carat, Pol, Try Råd og Netlife Bergen.

- Gjennom samarbeid med Elect, fikk vi en grundig prosess og et solid beslutningsgrunnlag for å håndplukke de byråene som kunne samarbeide på tvers av fagfelt, stolthet og kapasitet, sier Solberg.

Han kom selv fra en stilling som avdelingsleder i Carat da han gikk til BKK tidligere i år.

Solberg forteller at ønsket å bli utfordret på det strategiske, samtidig som de ønsket å se kreativitet på toppnivå.

- De fire byråene har overbevist så langt, og de har virkelig knust myten om at ikke byråer kan jobbe godt sammen til det beste for kunden. Sammen har vi utviklet en helt ny og fremtidsrettet merkevare som vi virkelig har troen på, avslutter Solberg.

Det nye navnet kommer ikke fra et byrå, men fra en BKK-medarbeider som jobber med vannkraft. Han kombinerte den evige, fornybare vannkraftproduksjonen med innovasjonen i BKK.

En prosjektgruppe med bred kompetanse fra BKK, Carat, Pol og Try Råd har arbeidet frem ny merkevareplattform, logo, visuell profil, og kommunikasjonsstrategi som skal legge grunnlaget for den nye merkevaren Eviny.

- Det er ikke mange ganger i løpet av en karriere man får være med å utvikle og forme en ny merkevare fra bunnen av. Og jeg tror jeg snakker for hele gruppa at det rett og slett er et drømmeprosjekt der vi får jobbet tett sammen med kunden og andre flinke byråer fra start til slutt. Samtidig får vi brukt hele verktøykassen til alle byråene med utvikling av alt fra logo og profil, merkevareplattform og -arkitektur, til kreativt konsept, kampanjer, nettsider og alt imellom sier Marius Eriksen, som er kundeansvarlig for BKK i POL.

- Samarbeidet startet i juni og vi hadde kick-off på merkevareplattformen allerede andre uken i august. Sett fra et merkevareperspektiv er jo dette et fantastisk spennende prosjekt og jeg vil berømme det konstruktive samarbeidet fra alle involverte parter som gjorde det mulig å utvikle en så tydelig og differensierende merkeplattform på så kort tid, sier strategisk rådgiver i Carat, Arne Husøy. 

Merkevareskillet skal være gjennomført før årsskiftet.