I 2019 mente Markedsføringsprofessor Lars Erling Olsen at elsparkesykkel-selskapene måtte øke reklametrykket for å overleve. Nå kan én av aktørene ha gått for langt, mener Forbrukertilsynet.

Elsparkesykkelselskapet Ryde har markedsført seg gjennom en kampanje hvor brukeren må betale 50 kroner før de får 300 kroner de kan benytte seg av til å bruke elsparkesyklene deres. Ifølge Avisa Oslo har Forbrukertilsynet fått tre klager. Nå konkluderer Forbrukertilsynet med at markedsføringen er ulovlig.

- Ifølge de mottatte klagene og Ryde sine vilkår må forbrukerne etter å ha lastet ned appen betale femti kroner før de får 300 kroner å kjøre for. I en artikkel publisert på nettavisen.no fremgår det at pengene som gjøres tilgjengelig i appen må benyttes innen 20 dager. Disse opplysningene fremgår ikke av markedsføringen, skriver Forbrukertilsynets saksbehandler.

De har gitt Ryde frist innen 16. august om å enten stanse eller endre markedsføringen.

Til Avisa Oslo sier Ryde-sjef Johan Olovsson at de er uenige i vurderingen og at forskudsbetalingen er nødvendig for å hindre misbruk av tjenesten.

- Som det kommer fram av klistremerket vil brukervilkårene gjelde for at man skal kunne innløse gaven. Etter vår vurdering er det anledning til å henvise slik, gitt de plassbegrensninger som er på klistremerket. Kunden står fritt til å velge om de vil betale forskuddet eller ikke når de blir forelagt brukervilkårene, før de inngår avtale med oss. Vi ønsker å opplyse kundene om vilkårene og kan ikke se at denne måten å gjøre det på er villedende, sier Olovsson.