Orkla legger frem sine tall for årets andre kvartal og de viser at merkevaregigantens inntekter økte med 6,1 prosent i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 

Orkla leverte et resultat på 1,27 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 1,21 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Vesentlig høyere kraftpriser bidro til at datterselskapet Hydro Powers fikk et resultat på 112 millioner kroner i andre kvartal, kraftig opp fra tilsvarende periode i fjor. Jotun bidro på sin side til at resultatet fra tilknyttede selskaper økte med 2,8 prosent til 255 millioner kroner i andre kvartal. 

- Koronapandemien har satt sitt preg på Orkla også i dette kvartalet. Spesielt i India har vi opplevd høye smittetall og nedstengning av samfunnet, men også i flere andre land har det vært en krevende situasjon. Jeg er fornøyd med at topplinjen styrket seg med volumbasert organisk vekst og at deler av «Out of home»-sektoren nærmet seg en normal situasjon. Jeg er imidlertid ikke tilfreds med kostnads- og resultatutviklingen, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en melding. 

Orkla har merkevarer som Grandiosa, Omo, Jordan, Idun, Lano, Nidar, Toro og Zalo i porteføljen, og utviklingen innenfor merkevaredivisjonen er jevnt over god for Orkla med en samlet vekst på 6,9 prosent i andre kvartal. Dagligvare opplever en vekst på 3 prosent, mens matingredienser går frem med hele 20,5 prosent. 

Utviklingen innen segmentet snacks går derimot tilbake med 1,2 prosent sett opp mot samme kvartal i fjor. Selskapet peker likevel på at de selger mer snacks i Norden, og særlig i Norge, og hittil i år har salget økt med 2,7 prosent. 

Orkla peker samtidig på at de forventer høyere råvarepriser fremover og at dette vil føre til økte kostnader for selskapet. De peker særlig på at prisene for vegetabilske oljer, korn, kjøtt, grønnsaker, meieriprodukter og emballasje vil øke. 

- Orkla er utsatt for et bredt spekter av råvarer. Coronaviruspandemien har bidratt til flaskehalser og forstyrrelser i globale verdikjeder. Denne situasjonen, kombinert med økt etterspørsel, vil føre til høyere råvarepriser fremover, påpeker Semlitch.