Trondheim Markedsforening (TMF) er et samlingspunkt for markedsførere i Trondheim og har som oppdrag å være en ledende kilde til kunnskap og inspirasjon innen moderne markedsførening. Nå ser den tradisjonsrike foreningen nye veger i videre satsing.

- Den tradisjonsrike foreningen har etter et utfordrende 2020 besluttet å satse videre, og ansetter for første gang en person i 100 prosentstilling som markedskoordinator, skriver TMF i en pressemelding.

Etter generalforsamlingen fikk styret i oppgave å utrede mulighetene for å øke engasjementet til markedskoordinatoren som hadde 50 prosentstilling.

- Det var et sterkt ønske å kunne løfte tilbudet til foreningens medlemmer, og da er man avhengig av enda mer arbeidskraft siden vi i styret har begrensede tidsressurser med vanlige jobber på dagtid og gjør alt av arbeid til foreningen på fritiden, står det i pressemeldingen.

- Når vi så at det var økonomiske rammer for å øke stillingsandelen til markedskoordinatoren, var det enstemmig at vi skulle forsøke dette for å gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer, sier styreleder i TMF, Mats Muri Løberg.

Malin Øveraas Andersen blir med det den første heltidsansatte i foreningen. Hun har vært ansatt som koordinator i TMF siden 2018, men perioden har vært avbrutt av fødselspermisjon. Deltidsstillingen har hun skjøttet sammen med studier på BI.

- Siden Malin ble ferdig med studiene nå i vår, passet det meget godt å benytte anledningen til å ta foreningens virke ett steg videre, legger Løberg til.

Øveraas Andersen forteller at mange av medlemmene i foreningen har savnet de sosiale sammenkomstene som har måttet utebli grunnet pandemien. Hun ser nå frem til lysere tider hvor disse typer arrangementer nok en gang kan stå på tapetet. Spesielt markedskonferansen til foreningen som ble flyttet fra våren til tidlig september.

- Så håper vi at smittesituasjon blir såpass bra, at et slikt arrangement med flere hundre deltakere kan gjennomføres med normale smitteverntiltak legger hun til.

På generalforsamlingen ble også nytt styre valgt, og består nå av følgende medlemmer:

  • Mats Muri Løberg – styreleder
  • Roar Knudsen – nestleder
  • Erlenn Stavnås Ingebrigtsen – styremedlem
  • Kenneth Bøhler – styremedlem
  • Stine Teigen – styremedlem
  • Robert David Olsen – styremedlem
  • Sara Husby – styremedlem
  • Marte Melhus – styremedlem (ny)