Det var i januar i år Hyperredink gikk av med seieren om informasjonskontrakten for Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I kampen danket de ut tre andre byråer. 

- Vi har en kontrakt som varer ut dette året, men håper jo selvfølgelig at vi får mulighet til å bidra videre hvis vi gjør en god jobb og at vi oppnår de målene vi har satt for kampanjen. Totalrammen for oss som byrå estimerer vi til cirka 500.000, totalrammen er noe høyere, men det dekker også spending og produksjon, sier Johanna Nordberg Aas, strategisk rådgiver i HyperRedink til Kampanje. 

I informasjonskampanjen – som handler om avvergingsplikten – har byrået valgt å sende en direkte advarsel til voldsutøvere.

Se en av kampanjefilmene nederst i saken.

Kreatørtemaet, bestående av Kristin Selfors og Helge Skivenes, sier at de så at barrierene for å melde fra handlet om frykt og ubehag. 

- Det kan vi ikke gjøre noe med. For det krever noe å si fra, med de konsekvensene det har, enten det er for deg selv eller dem det gjelder. Men det vi kan gjøre noe med, er å minne om styrken i fellesskapet. Det gir en trygghet å vite at vi alle er pålagt å si fra. Det er vår plikt. Å avverge vold og overgrep er ikke bare noe vi som medmennesker bør. Det er noe vi skal. Og vi - vi er veldig, veldig mange. Du ypper ikke med hele Norge, fortsetter teamet. 

- Vi har et stort problem
Filmene, som hovedsakelig sendes på Instagram og Facebook, er produsert av Hyperredink og regissert av Hampus Lundgren.

Hensikten med kampanjen er å bygge kjennskap til og kunnskap om avvergingsplikten som er beskrevet i straffelovens § 196. Den gir oss alle en rett og plikt til å avverge vold og overgrep og varsle når vi ser at noen kanskje trenger hjelp. 

- Undersøkelser viser dessverre at det store flertallet ikke har hørt om avvergingsplikten, eller er usikre på hva den innebærer. Og da har vi et problem. Det vil si, da har de som synes verden kjennes utrygg et problem, sier Thorbjørn Laundal, kommunikasjonssjef i NKVTS. 

NKVTS fikk i 2019 i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å utvikle en kampanje for å øke kjennskap til avvergingsplikten. Årets kampanjer er en videreføring av arbeidet som startet i 2019, da man lanserte nettsiden plikt.no og kjørte kampanjer i sosiale medier for å bygge kjennskap til tematikken. Da var det byrået Hubster som stod bak kampanjen. 

- Prosjektet er viktig for Justis- og beredskapsdepartementet, og for oss. Kjennskap til en plikt som går foran taushetsplikten bør angå de fleste, og spesielt fagfolk innen helse, oppvekst og omsorg, sier Laundal. 

Han sier at han er fornøyd med samarbeidet med Hyperredink og årets kampanje. 

- Hyperredink viste allerede i anbudsrunden god forståelse for oppdraget. Samtidig utfordret de den tradisjonelle måten å tilnærme seg problematikken på. Nå har vi utviklet budskap vi mener er gode, samtidig som vi hele tiden optimaliserer og justerer på de små tingene. Vårt klare mål er at denne viktige kampanjen skal bidra til økt bevissthet om avvergingsplikten, og at målgruppene vet hvordan de kan agere, sier Laundal.