Det å kunne utvikle, lære opp og preppe den kommende generasjonen for arbeidslivet er en viktig del av bedrifters ansvar, både for videre vekst, men også for å bidra til kompetanseløft i bransjen i årene fremover. For oss som har vært i den kreative bransjen en stund, har det vært en vanvittig reise fra analog til digital kompetanse. Da jeg startet min læretid helt tilbake i 1990, var jeg så heldig at jeg fikk bryne meg på både lysbord og på fortidens mac. Det har skjedd mye på utstyrsfronten på 30 år, men lærlingordningen er fortsatt like verdifull.

Opp igjennom årene har jeg sett hvor viktig og nyttig det er med lærlinger, også for bedriftene. De får yngre impulser, arbeidskraft som er ukritisk til digital utvikling og perfekte hermegåser for flinke folk. Ressursbruken for en bedrift er liten i forhold til gevinsten. Samtidig er det et viktig samfunnsansvar du har for å bidra til vekst i bransjen din, for nettopp gjennom den praktiske utdanningen lærlingene får, er de topp rustet for videre vekst.

Visste du forresten at hvis du som bedrift skal være med i offentlige anbudsrunder over en viss sum, så er du i mange tilfeller pliktig til å være godkjent lærebedrift? Mange offentlige virksomheter slurver riktignok med dette, så her trenger vi at offentlige instanser følger opp i mye større grad, slik at lovverket blir fulgt.

Dessverre opplever jeg stadig vekk at bedrifter i medie- og byråbransjen ikke er klar over at de kan ta inn lærlinger, og at det generelt er lav kunnskap om hvor enkelt det er å få inn ivrige og lærevillige ungdommer rett fra skolebenken. Det er et resultat av at både politikere, myndigheter og fylkeskommuner i for liten grad synliggjør hele spekteret av lærlingordningen og mulighetene som ligger i den. Når yrkesfag fremsnakkes i media, så er det de tradisjonelle håndverksyrkene som brukes som eksempler. Det tror jeg dessverre fører til mye stigma rundt det å få seg et fagbrev innen mediefagene. Det vi driver med er håndverk, og det har vært det siden den første trykkpressen så dagens lys. I dag er fagene tannhjulene i den moderne informasjonsteknologien vi lever med hver dag.

Helt fra koronapandemien brøt ut i Norge har vi i Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon (OSVK) sett et enormt behov for informasjon, lettfattelige illustrasjoner og kreative måter å drive bedrifter på. Lærlingene er gode på dette, de trenger bare en bedrift å briljere i og flinke folk å herme etter. Uten nok læreplasser står vi i fare for å miste den unike fagutdanningen vi har i videregående skoler.

Kjært barn har mange navn – bransjen vår opererer ikke med beskyttede titler. Men enten du velger å ta inn mediegrafikere, grafiske produksjonsteknikere eller profileringsdesignere, så favner både de eksisterende fagplanene og de nye som kommer fra høsten hele spekteret av stillinger i mediebransjene. Fra høsten 2021 kan du også få teste ut lærlinger som følger de nye fagplanene som Utdanningsdirektoratet nylig vedtok i utplasseringsordninger, og fra høsten 2022 kommer det innholdsprodusenter, mediedesignere, medieteknikere, utviklere, produksjonsteknikere og profileringsdesignere.

Gjennom oss i Opplæringssenteret trenger du ikke tenke på den praktiske gjennomføringen av lærlingeløpet. Vi holder i alt fra dokumentasjon og fagplaner, til kursene som lærlingene tar gjennom perioden. Men vi trenger rett og slett ennå flere bedrifter som gjør drømmejobbene til virkelighet. Så få deg en hermegås!

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er en ikke-kommersiell forening som er finansiert gjennom offentlige lærlingtilskudd, og har en rekke bedrifter fra ulike deler av mediebransjen, som reklamebyråer, aviser, webbyråer, grafiske bedrifter, filmselskaper og inhouse-avdelinger, som medlemmer.