Karina Charlotte Winther Ditlefsen har tatt fatt på jobben som ny markeds- og kommunikasjonssjef i Colosseum Tannlege, som er Norges største leverandør av tannhelsetjenester med rundt 40 klinikker. Hun kommer fra stillingen som markedssjef Sector Alarm.

Nå har hun valgt Red Dentsu X som kjedens nye digitale markedsføringsbyrå.

- Et viktig fokusområde fremover blir i den digitale sfæren. I en bransje som ligger litt etter i den digitale utviklingen, ligger det et stort uforløst potensial. En analytisk og strategisk tilnærming til den digitale markedsføringen vil være løsningen for å nå våre ambisiøse vekstmål, sier Winther Ditlefsen i en pressemelding.

- Dette var grunnen til at vi valgte RED Dentsu X som vår nye byråpartner, da de hadde en svært spennende strategisk tilnærming til performance-markedsføring. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet.

Red Dentsu X skal levere analysearbeid og performance-rådgivning for tannlegekjeden, og der står den digitale kundereisen sentralt, forteller Thomas Faye Willoch, Managing Director Performance i Red Dentsu X. 

- Vi er veldig stolte over tilliten Colosseum Tannlege har gitt oss. Et viktig fokusområde vil være å sikre en god strategisk forankring for hvordan vi jobber med performance-kanalene. Kundenes informasjonsbehov og atferd er det som legger grunnlag for våre avgjørelser. Vi ser et stort mulighetsrom for Colosseum Tannlege og gleder oss til samarbeidet, sier han.