Det er Mediebedriftenes landsforening (MBL) og Anfo (Annonsørforeningen) som står bak Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim), som ble grunnlagt i 2019. Fim har som mål å motvirke kroppspress i sosiale medier. 

I dag skriver VG at ANFO og MBL tidligere i år søkte om tilskudd fra Barne- og Familiedepartementet (BFD) for å «øke kjennskap til og opprettholde drift av Fagutvalget for Influencermarkedsføring i 2021». De søkte om én million kroner, men fikk tildelt 400.000.

I en epost til VG skriver Jan Morten Drange, administrerende direktør i Anfo, at de etablerte Fim etter dialog med Medietilsynet og Forbrukertilsynet, og med støtte fra Barne- og Familiedepartementet. 

- Vår innsats ligger imidlertid godt over den økonomiske kompensasjon vi har mottatt fra departementet, skriver han. 

- Vi har vurdert det som så viktig at vi klarer å etablere gode standarder også rundt influencermarkedsføring og har derfor valgt å bruke våre ressurser, også utover det bidraget vi har fått fra departementet, på dette. Det ville jo være veldig trist om vi som følge av ressursmangel eller andre prioriteringer så oss nødt til å legge ned  Fim, fortsetter Drange. 

Drange sier til VG at Fim fortsatt er i startfasen, og at de har valgt å bruke ressurser internt i ANFO til dette i denne perioden. 

- Det er klart at det kan bli utfordrende nå. Vi kommer selvsagt også til å søke på nytt. I tillegg har vi alltid et blikk i retning andre inntektsområder og effektive prosesser, sier Drange blant annet til avisa. 

Les også: Felt for influencer-annonse: - Avkledd og kroppsfokusert