Etter å ha fått mye oppmerksomhet rundt kampanjen #huninvesterer som rettet oppmerksomheten mot hva kvinner gjør med pengene de tjener og det DNB kalte, kapitalgapet, peker banken denne helgen ett nytt gap. Den nye markedssatsningen, som heter «Havgapet». skal vise hvordan Norge vil oppleve et økonomisk gap som følge av reduserte oljeinntekter, og hvordan gapet kan tettes og hvordan vi må finne nye måter å tjene penger på for å opprettholde velferden i Norge. Kampanjen er laget i samarbeid med Pol og med Monika Augustsson som konsulent.

- Kampanjen er en anerkjennelse av havnæringene og deres bidrag til den velferden vi har i dag, men handler også om å sette fokus på de løsningene vi skal leve av i morgen, sier direktør for marked og digitalt salg, Aina Lemoen Lunde.

Se den nye kampanjefilmen nederst i saken.

Kampanjefilmen forteller blant annet at en fjerdedel av verdiskapingen i Norge kommer fra havet, samt at 60 prosent av vår eksport kommer fra ulike havnæringer. I en pressemelding kaller DNB seg for «en av verdens ledende havbanker», og mener de har et godt utgangspunkt for å være med på å utvikle havnæringen for fremtiden.

Lunde forteller at hensikten med kampanjen er å motivere små og store bedrifter til å investere i fremtidsrettede løsninger.

- Kort sagt, havet skaper store ringvirkninger og verdiene i havet skal vi ta godt vare på. Investerer vi i havet, investerer vi i fremtiden, fortsetter hun.

Ifølge rapporten «Blå økonomisk vekst», utarbeidet av NyAnalyse på oppdrag av DNB, vil det være behov for 250 milliarder kroner i årlige investeringer i nye løsninger frem mot 2040. DNB har som ambisjon å rette 450 milliarder kroner i kapital til finansiering av fornybar energi og infrastruktur innen 2025.

- Det blir flere aktiviteter opp mot kundene i våre, både i B2B og personmarked. I tillegg til at vi vil jobbe for å motivere gründere til å investere i nye ideer, kommer vi også til å jobbe for å mobilisere bredere i befolkningen for å interessere seg for, samt investere i fremtiden, forteller Maja Flaatten, seksjonsleder for bedriftsmarkedsføring i DNB.

I tillegg til Augustsson består teamet fra Pol av kreatørene Thorbjørn Ruud, Robert Radoli, Anette Bellika Finnanger, Emil Hafslund, samt prosjektleder Silje Linge.

Filmproduksjonsselskapet er Einar Film hvor John Andreas Andersen har stått for regi, og Henriette Løberg-Andersen og Cyril Boije for produksjon.

Apt og Try Innhold har sammen med Pol utviklet nettsiden dnb.no/havet.

Her kan du se den nye kampanjefilmen: