Hvis alle i vår bransje er opptatt av effekt og et godt digitalt økosystem for de merkevarene vi jobber med, hvorfor er det da så vanskelig å enes om noen felles målepunkt?

I dag har vi flere ulike metoder og analyseverktøy tilgjengelig for å måle reklamedekning digitalt for å gi innsikt i det digitale økosystemet. Man kan trekke ut tall på alt fra A til Å. Men det hjelper lite når vi ikke er enige om hvor mange vi treffer. Mange hevder å ha en løsning, både tech-selskaper, byråer og medieplattformer, men alle sitter med hver sin løsning og ingen deler innsikt og metoder.

Så, hvor mange mennesker treffer vi med kampanjen vår og hvor ofte treffer vi dem? Det høres kanskje enkelt ut, men det finnes ikke en fasit på hvordan dette måles. Det finnes flere alternativer, men ingen standard. Og i en cookie-løs verden blir det enda vanskeligere.

For å komme nærmere dette svaret har Try Opt, Mindshare, Schibsted og Amedia, det siste året testet flere verifiseringsmetoder som hevder å svare på dekning og frekvens. Vi startet et dekningsprosjekt for å bli klokere, men resultatene ga mer forvirring, og sikkerhet på at svaret ikke finnes, enda.

Fire store anerkjente metoder ble brukt parallelt og over tid, målt på samme data. Resultatene viser store forskjeller, og med avvik på over en million mennesker mellom de ulike verktøyene, er det åpenbart at dette ikke fungerer.

Vi må samles om en felles målemetode på tvers av medier og plattformer. Og la oss starte med det lokale markedet. For å gjøre dette trenger vi at alle medier er med i målingen, vi trenger en nøytral tredjepart, og vi trenger en løsning som tar høyde for alle utfordringene vi står ovenfor med det digitale (invalide visninger og adfraud, viewability, cross device, og frekvens på tvers av plattformer, osv).

Det bør være i alles interesse å enes om det helt essensielle i det vi driver med, slik at vi i det minste kan sammenligne mediekanaler på to premisser for å skape effekt. Skal vi kunne måle dette riktig, og forhåpentligvis øke effekten for våre merkevarer i de digitale kanalene, er det et godt sted å starte.