Saken blir oppdatert.

Orkla økte i fjerdekvartal i fjor driftsinntektene med fem prosent til 12,62 milliarder kroner. Driftsresultatet endte dermed på ble 1,57 milliarder noe som viste en fremgang på nesten fire prosent.  

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, oppnådde i fjerde kvartal en vekst i driftsinntektene på 5,7 prosent, men den organiske omsetningsveksten i kvartalet var ikke på mer enn 1,3 prosent. Driftsresultatet økte med 7,4 prosent.

Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch er spesielt fornøyd med veksten med tanke på at selskapet nå øker markedsinvesteringene.

- Jeg er tilfreds med at vi i fjerde kvartal har klart å levere både topp- og bunnlinjevekst, samtidig som vi har økt våre reklameinvesteringer. Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem. «Out of home»-sektoren, som utgjør om lag 25 prosent av vår omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende koronarestriksjoner, sier Semlitsch.

Samtlige forretningsområder på merkevaresiden rapporterte om salgsvekst i fjerde kvartal og produkter som selger godt er tran, vitaminer, kosttilskudd, helsekost og treningsutstyr ved siden av økt etterspørsel etter malerpensler og annet malerutstyr.

Semlitsch sier prioritetene har vært å ta vare på våre ansatte, opprettholde produksjons- og leveransekapasitet og ha en god kontantstrøm.

- Med vedvarende smitte i samfunnet og utbrudd av nye mutanter har vi fortsatt full beredskap knyttet til koronasituasjonen. Vi har gått inn i 2021 med forsiktig optimisme knyttet til koronasituasjonen, som følge av vaksinasjonsprogrammene som er iverksatt i alle våre hjemmemarkeder, sier Orkla-sjefen. 

Her kan du se alle tallene til Orkla for fjerdekvartal i 2020. Alle tall MNOK. 

Orkla+ 5 2020 2019 Endring i %
Omsetning 12.622 12.017 + 5
Driftsresultat 1.105 1.379 - 19
Resultat før skatt 1.290 1.487 - 13