Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på en leketøysvifte med godteri med design fra Disneys Ella solgt i butikkjeden Nille. MFU regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge.

I en melding heter det blant annet at «produktet fremstår som et leketøy der det primære produktet er den batteridrevne Elsafiguren som har en vifte og sekundært er det godteri.»

- Produktet selges som en enhet og er etter Utvalgets vurdering utvilsomt særlig rettet til barn. Produktet er utformet slik at leketøyet også er emballasje for godteriet, men godteriet fremstår som underordnet leketøyet, skriver MFU.  

Figuren Elsa kommer i fra Disneys Frostunivers, som bygger på filmer som henvender seg til barn.

- Filmene og rollefigurene er og har vært enormt populære med en stor gjennomslagskraft. Når figurene benyttes kommersielt på godteriprodukter, slik som i denne klagen, appelleres det sterkt til barn, heter det videre. 

Utvalget skriver i sin behandling at de vurderer kombinasjonen av leketøy og godteri som et virkemiddel som tas i bruk for å selge mer av godteriet også ut over den ene posen som følger med det enkelte leketøy.

- MFU vurderer dette som markedsføring i strid med MFUs retningslinjer og gir dermed klager rett og noterer seg at Nille allerede har tatt produktet ut av sitt sortiment, skriver sekretariatsleder i MFU, Wenche Jacobsen