Torsdag morgen la NielsenIQ frem tallene for utviklingen i dagligvaremarkedet i 2020 og de viste at koronapandemien har sendt omsetningen til de store dagligvarekjedene og markedet som sådan i været. Veksten var på over 30 milliarder kroner og markedet hadde i 2020 en omsetning på over 200 milliarder kroner for første gang.

Norgesgruppen er den kjeden som vokser mest om en ser på utviklingen i markedsandel. Markedsandelen til Norgesgruppen, som eier kjeder som Kiwi og Meny, økte til over 44 prosent, mens Coop og Rema 1000 gikk svakt tilbake.

Norgesgruppens lavpriskjede Kiwi fortsetter dermed å ta innpå konkurrenten Rema 1000 i kampen om å bli den største enkeltkjeden.

Kun 1,4 prosentpoeng skilte Rema 1000 og Kiwi i fjor på samme tid, mens avstanden nå er på 0,6 prosent. Kiwi hadde en markedsandel i 2020 på 22,6 prosent. Til sammenligning hadde Rema 1000 en markedsandel på 23,2 prosent.

- Omsetningsmessig er vi selvsagt veldig fornøyde med fjoråret. Det var et veldig krevende år på mange måter, der smittevern og det å ha nok varer i hyllene hadde høyeste prioritet. Da er det hyggelig å se at flere av kundene velger Kiwi. Vi tror dette skyldes blant annet gode smittevernstiltak og at våre medarbeidere har gjort en veldig god innsats i å trygge butikker for kundene. Det er også tydelig at kundene har tillit til at vi er den kjeden som presser prisene ned i usikre tider, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin, til Kampanje.

Les også: Rema 1000 kutter Norway Cup og vil heller ha håndball - Kiwi løper etter rivalen på fotballbanen

- Mange har søkt seg til Kiwi
Hun sier markedsandelsveksten på hele 0,8 prosentpoeng i all hovedsak er drevet av vekst i eksisterende butikker.

- Ble Kiwi koronavinneren?

- Det er ingen tvil om at mange av kundene har søkt seg til Kiwi i et veldig tøft år. Vi er fortsatt den nest største kjeden i markedet og trives godt i en utfordrerrolle. Nå må vi bare sørge for å ha det beste konseptet for kundene og de mest fornøyde medarbeiderne.

- Går dere forbi Rema 1000 i år?

- Det er det kunden som bestemmer. Vi har fokus på Kiwi og på å tilbyd de beste butikkene for kunden med de laveste prisene og blideste medarbeiderne, sier hun.

Extra vokser på omprofilering
Jakten på markedsandeler kan drives av både organisk vekst og gjennom stadig flere butikker og dermed kommer det også frem at Coops lavpriskjede gjorde det skarpt i fjor. Extra hadde en markedsandel på 15,6 prosent ved utgangen av 2020 og det var opp med sterke 0,9 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende tall for 2019.

- Dagligvaremarkedet har hatt en utrolig vekst som følge av stengte grenser og spisesteder. Av alle i bransjen er det Extra som er vekstvinner også i år, med en markedsandelsøkning på 0,9 prosentpoeng. Det er vi selvsagt strålende fornøyd med. Vi er samtidig ydmyke og vel vitende om at det er mange andre bransjer som sliter. Derfor er det gledelig at vi har bidratt til å sysselsette flere hundre nye i 2020 og at overskuddet vårt går tilbake til kundene som eier oss, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, til Kampanje. 

Men her har Coop jobbet mer med bygningsmassen enn Norgesgruppen og rett og slett fått flere Extra-butikker gjennom flere omprofileringer av Coop Prix til Extra. Extra økte antall butikker fra 478 i 2019 til 506 butikker i 2020.

Kiwi på sin side hadde en tilnærmet lik bygninsmasse, og var derfor den kjeden med største sammenlignbar vekst, det vil si vekst i eksisterende butikker, og det med over 19 prosent. Organisk vokser både Extra og Obs med over 17 prosent. 

- Det er et par prosent over markedsveksten. Vi er selvsagt svært fornøyd med det. På total markedsandel går vi så vidt tilbake, noe som i hovedsak skyldes at vi har langt flere butikker i kjøpesentre enn konkurrentene, Kudos til alle de ansatte i butikk og distribusjon som har gjort en fantastisk innsats i hele 2020, sier han. 

- En kanonstart året
Selv om dagligvaremarkedet har vært sterkt preget koronapandemien med både økt nettsalg, mindre grensehandel og mye hjemmekontor og hjemmekos, har det også vært en kontinuerlig markedsføringkrig i løpet av  2020. 

- Hvor mye har markedsføringen spilt inn?

- For vår del har det vært veldig viktig å fortsette å presse prisene på en tid der mange har hatt mindre å rutte med. Vi har lagt bak oss et veldig godt år og da er det rett og rimelig å dele det med kundene. Vi har derfor hatt mange kampanjer med store priskutt samtidig som vi har sørget for å flette inn det vi gjør av smitteverntiltak. Det har vært mange kampanjer i et travelt år, sier Aakvaag.

- Blir det mindre travelt i 2021?

- Nei, det er ingenting som tyder på det. Det har vært et høyt trykk ved starten av året og vi har flere vellykkede kampanjer med blant annet Sunnhetslotteriet, samtidig som vi fortsetter å presse priser, blant annet på frukt og grønt. Vi tar med oss den fine utviklingen fra 2020 inn i 2021 og har fått en kanonstart på det nye året, sier hun.

Her kan du se oversikten over kjedenes markedandeler for 2020. Alle tall fra NielsenIQs Dagligvarerapporten.

Kjede 2020 2019 Endring i %-poeng
Rema 1000 23,2 23,2 -
Kiwi 22,6 21,8 + 0,8
Extra 15,6 14,7 + 0,9
Bunnpris 3,4 3,6 - 0,2