- Vi har hatt «perfect fit» som prosjektnavn, og det er en god beskrivelse av hva vi mener denne kombinasjonen er. Vi slår sammen to sterke fagmiljøer med solid bransjekompetanse og stor interesse for energifeltet, og vi kobler solide digitale inntekter i EnerWE med Europowers sterke posisjon som abonnementsprodukt i energibransjen, sier styreleder Trond Sundnes i Europower i en melding. 

Europower AS er Norges ledende nyhetsleverandør og analysebyrå om og for kraftbransjen, gjennom europower-energi.no, magasinet Europower Energi og kundemagasinet Vår Energi.

EnerWE er en åpen nettavis som dekker den norske energibransjen, og som tilbyr kommersielle tjenester som merkevarebygging, konferanser og webinarer. De har tre ansatte. 

- For leserne og abonnentene betyr dette en styrket redaksjon som kan levere mer og bedre journalistikk om og for energibransjen. For kommersielle kunder og partnere av Europower og enerWE betyr dette helt nye muligheter for å nå ut, fortsetter Sundnes.

- Har skapt en unik merkevare
- Norge er en energinasjon, og energi er verdens viktigste råvare. Gjennom denne fusjonen styrker vi vårt arbeid med å løfte energispørsmålene høyere opp på samfunnsagendaen, sier Ivar Viktil, styredeler i EnerWE.

Etter fusjonen sitter NHST med 66,7 prosent av aksjekapitalen mens aksjonærene i EnerWE sitter med 33,3 prosent.  

- Fusjonen med EnerWE er i tråd med NHSTs ambisjoner om å styrke posisjonen som Norges ledende mediehus for næringslivspublikasjoner, sier Sundnes.

NHST har som del av avtalen sikret seg en put/call opsjon på å kjøpe ut EnerWE-aksjonærene i 2025, som betyr at NHST har en rett og en plikt til å kjøpe dem ut. 

Europower blir den redaksjonelle merkevaren for de fusjonerte selskapene, mens EnerWE beholdes som en kommersiell merkevare.

- Chul Christian Aamodt har sammen med redaksjonen i enerWE skapt en unik merkevare i energibransjen gjennom sine oransje t-skjorter og stå-på-vilje på vegne av kundene. Den tar han nå med seg inn til NHST, sier Sundnes

Aamodt sier til Kampanje at det er for tidlig å si noe om EnerWE sitt  årsregnskap for 2020, ettersom de ikke er revisorgodkjent ennå. 
 
- Det nye selskapet vil ha en omsetning på mellom 17-18 millioner kroner på årsbasis, per i dag, med betydelig vektspotensiale, legger han til.