Opinion Holding har kjøpt 100 prosent av aksjene i datainnsamlingsspesialisten Polling & Statistics. Dermed møter gründer og tidligere Ipsos-sjef Pål Listuen oppstartsselskapet sitt til gamle kjente og sin gamle sjef John Lauring Pedersen. Pedersen er i dag administrerende direktør i Opinion Holding og var sjefen til Listuen både på 1990-tallet i Feedback Research og på 2000-tallet i Norstat.

- Ja, det er en gammel historie her helt tilbake til da Lauring Pedersen var intervjusjefen min og hadde intervjukurs med meg da jeg var intervjuer i 1993, sier Listuen til Kampanje. 

Nå blir selskapet hans et heleid datterselskap av Opinion og vil fortsette som autonom enhet og således også betjene kunder som er konkurrerende til Opinion.

- Gjennom å være en del av Opinion-familien vil vi få tilgang til store og spennende prosjekter, som vil gi oss ytterligere vekst, samt et profesjonelt eierskap. Vi er stolte av at vi har klart å bygge opp Polling & Statistics fra ingenting til en klar utfordrer innenfor datafangst-nisjen i analysebransjen, men tror det nå er riktig å bli en del av Opinion-gruppen, sier Listuen.

I løpet av de 4,5 årene han har holdt på så har Listuen bygget opp et selskap med 11 ansatte og en omsetning i fjor på nesten 13 millioner kroner. Den tidligere Ipsos-sjefen sier selskapet også har tjent penger.

- Ja, vi tjente penger i fjor og har marginer som nærmer seg de største aktørene i markedet, sier han.

Omsetningsvekst på 25 prosent
Med seg på reisen i Polling & Statistics hadde Listuen med seg investor Christopher Solvang og selskapet Alpine Capital.

- Hvordan blir oppgjøret med Opinion?

- Eksterne aksjonærer har fått oppgjør i cash, mens arbeidende aksjonærer får oppgjør i aksjer i morselskapet Opinion Holding, sier Listuen.

Selv var han storaksjonær i sitt eget selskap med en eierandel på 61 prosent.

- Hvor mye ble det i Opinion-aksjer?

- Jeg har fått en fin eierandel i Opinion som er på lik linje med de andre største aksjonærene i Opinion Holding, sier Listuen.

Opinion Holding-direktør John Lauring Pedersen sier oppkjøpet kommer som «en følge av en sterk vekst de siste årene, og en forventet videre vekst i 2021.» Selskapet omsatte i 2020 for 87 millioner kroner, en vekst på rundt 25 prosent fra 2019.

- Vi sikrer med dette oppkjøpet oss markedets mest fremoverlente datainnsamler i Polling & Statistics. Med det øker vi vår kapasitet ytterligere, og får tilgang til unik kompetanse innenfor et felt få andre behersker. Polling & Statistics har siden oppstarten i 2016 vist en evne til å tenke innovativt innenfor datafangstfeltet, og står således godt til Opinions visjon om å være analysebransjens mest nyskapende fagmiljø sier han.

Onsum i kulissene
Opinion er det eneste større analysebyrået i Norge med lokalt eierskap og på eiersiden finner en bransjeprofiler som Ola Gaute Aas Askheim, Tor Erik Jørgensen og Ole Petter Nyhaug, og igjen så dukker navnet Helge Onsum opp. Onsum er styreleder i Opinion og har trukket i trådene ved en rekke av de siste års oppkjøp og sammenslåinger i medie- og kommunikasjonsbransjen. Nå kan han legge enda et oppkjøp til på CV’en.  

- Dette oppkjøpet er strategisk og forretningsmessig svært logisk og vil gi Opinion , våre kunder og øvrige samarbeidspartnere klare fordeler. Ved å sitte tett på denne delen av verdikjeden kan vi kvalitetssikre og utvikle våre produkter og tjenester på en ennå bedre måte enn tidligere. Opinion har hatt en kraftig vekst de senere årene og 2020 bli selskapets beste år noensinne. Vi følger selskapets strategi og har i disse dager også ansatt en rekke nye dyktige medarbeidere som nok vil vekke oppsikt i bransjen og i markedet», avslutter styreleder Helge Onsum i en melding.

Les også: Reklame-veteran selger seg ut av North Alliance