De siste årenes innstramninger i personvern har vært høyst nødvendig. Det har krevd endringer på alle nivåer, langt utover reklamemarkedet. Det har derimot ikke vært noe enkel materie. De såkalte regulatoriske endringene har påvirket den digitale markedsføringen først og fremst når det gjelder innsamling, lagring, bruk og sletting av data. I kjølvannet av innføringen av GDPR har blant annet Schrems 2-dommen innen EU ført til følgende: At datamengder innsamlet i EU skal forbli i EU.

I tillegg har Google og Apple bestemt at «informasjonsamlere» som for eksempel «cookies» skal bort.

Dette har det vært viktig å rydde opp i.

Men det er ikke slik at markedsføringen skal tilbake til der hvor den var i «gamle dager». Den datadrevne markedsføringen skal fortsette – samt utvikle seg videre. Men nå under regulerte former. Alt er ikke lenger fritt vilt – og det er både ryddig og bra.

Basisen for endringene har vært beskyttelsen av folks privatliv – samt individuell kontroll på datamengdene. Dette har vært og er en nødvendig prosess.

Det hele har ikke minst handlet om å ivareta enkeltmennesket – samt finne løsninger som er gode og akseptable for alle parter, annonsøren inkludert.

I dag står mange annonsører med følgende valgmuligheter for hvordan de skal håndtere egen data: Innloggingsløsninger gjennom for eksempel kundeklubber og CRM-løsninger, eller fortsette på lik linje med det de har gjort historisk sett, uten noen form for innlogging.

Uansett så er det viktig å tenke langsiktig, for å sikre beste løsning for kundene.

Ved å ha en innloggingsløsning så innebærer det et faktisk avtaleforhold mellom annonsøren og kundene. Det forventes av profesjonelle annonsører og deres valg av partnere at de har en velfundamentert avtale i bunn på hva de samler inn, hvordan de gjør det, og hva de har aksept til å bruke og gjøre med dataen, og da også i markedsføringssammenheng. Selv en avtale med kundene må annonsørene fare forsiktig frem. Innlogget informasjon må også forvaltes med omhu og respekt for lover, regler og enkeltmennesket.

Dette gir også kundene en reell mulighet til å tilpasse, reservere og endre preferanser for markedsføringen, noe som ikke er gjennomførbart uten en innloggingsløsning som for eksempel aID-løsning til Aller Media og Amedia eller Spid fra Schibsted for den saks skyld. Seriøse innloggingssystemer er kommet for å bli. «Cookies» for å innhente informasjon har blitt misbrukt – og har nå fått marsjordre!

Og her ligger alt til rette for bedre beslutninger knyttet til markedsføring. Dekningen i innloggede systemer går fra stor til meget stor. Vi er drøye fem millioner nordmenn – hvor en stor andel er inkludert i innloggede systemer, som over 1,7 millioner profiler i aID. Vi har kvantitet – ja, mengde – og vi har kvalitet – i form av høy dekning og skarpe målgrupper.

Svært mange annonsører har avtaler med kundene, men flere har ikke vært tydelige nok i forbindelse med sin markedsføring. Det er synd da noe så fundamentalt som å skille på eksisterende og nye kunder i forbindelse med markedsføringen igjen er til fordel for kunden da det gir økt relevans.

Schrems 2-dommen i EU legger en klar begrensing på dataoverføringer. For annonsører i Norge handler det om å velge partnere som kan regelverket – og som forholder seg til det.

For å øke effektiviteten av markedsføringen for annonsørene så må nye og eksisterende kunder oppleve annonsørens produkt som relevant. Effektive data øker effektiviteten og relevansen. Ved bruk av data til markedsføring kan annonsører enten benytte data basert på anonyme cookies og hva man tror om sammensetningen av dem, eller data på innloggede profiler og det man vet om dem.

I innloggede systemer er det kundene som representerer seg selv, og ikke et lite panel som representerer en stor helhet - eller rapporteringer som «tror».

Bransjen må i fellesskap fortsette å identifisere løsninger som er innenfor lovverket – og som i praksis er skarpe og relevante for kundene som skal nås i markedsføringen. Samtidig må alle involverte ha en forent avtale, som er i tråd med lovverket på området.

Dette gir klare retningslinjer for hva som er innenfor og hva som er utenfor – og som beskytter både markedsførerens og enkeltindividets interesser.

Dessuten sørger loven for at det er de seriøse og lovlydige som har konkurransefordeler innenfor lovens grenser. Endringene er ikke bremsende. De gir enorme muligheter – og trygghet for alle parter.