Torsdag formiddag lanserer Norges Handelshøyskole et nytt forskningssenter for merkevareforskning. Senteret skal hete Brandinnova og samarbeider blant annet med Innovasjon Norge, Norges Sjømatråd, Sustainability-Hub Norway, Lerøy og Coop.

Professor i markedsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Magne Supphellen, skal lede Brandinnova som også skal jobbe tett med NHH Executive, som tilbyr etter- og videreutdanning for erfarne ledere og fagspesialister i næringsliv og offentlig forvaltning.

- Hva skal dere forske på?

- Det skal forskes på et bredt spekter av problemstillinger i moderne merkevarebygging. Et sentralt spørsmål er hvordan merkevarebedrifter kan bygge effektive systemer for innsamling og analyse av data for å forstå kundenes preferanser, sier Supphellen til Kampanje.

- Bærekraft er også et viktig tema. Hvilken betydning har bærekraft for kundene og hvordan kan bærekraft integreres i merkevaren, fortsetter han.

Flere samarbeidspartnere
Senteret har mål om å bli ledende i Nord-Europa på merkevareforskning og løfte merkevarekompetansen i norsk næringsliv. 

Supphellen forteller til Kampanje at det nye senteret vil samarbeide med kolleger ved en rekke norske og utenlandske institusjoner. Brandinnova skal samarbeide med NTNU, Høgskulen på Vestlandet, University of Illinois og University of Michigan.

- Hva går samarbeidet med næringslivet ut på? Hva skal aktører som Lerøy og Coop bidra med?

- Samarbeidspartnerne får tilgang på det siste av forskningsresultater og muligheter for skreddersydde analyse- og kompetanseprosjekter. Bedriftene bidrar med relevante innspill til forskning og undervisning, samt finansiering av forskningsprosjekter, sier Supphellen.

Les også: Tidligere PR-sjef i TV 2 går til NHH

Innovasjon Norge-arrangement
Supphellen skal fortelle mer om Brandinnova under Innovasjon Norges nettarrangement klokken halv tolv. Der skal Supphellen sammen med Ole Erik Almlid i NHO, Torger Reve fra BI og Kristin Nordal fra Yara diskutere hvordan norske bedrifter kan styrke konkurransekraften sin gjennom merkevarebygging.

Brandinnova er tilknyttet Institutt for strategi og ledelse, og har totalt 14 forskere. Senteret finansieres av samarbeidspartnerne og NHH i fellesskap.

Les også: NHH har valgt nytt reklamebyrå