Etter ti måneder har norske mediebyråer kjøpt reklameplasseringer på vegne av annonsører for 6,8 milliarder kroner. Det er en nedgang på 14,8 prosent sammenlignet med amme periode i fjor, eller nesten 1,2 milliarder kroner.

Samtidig er nedgangen i oktober alene bare på 6,4 prosent, og daglig leder i Mediebyråforeningen mener det er grunn til optimisme.

- Selv om året under ett fremdeles er svært mye ned, ser vi en forsiktig fremgang. Når vi nå går inn i en julehandelsperiode, der folk generelt har god økonomi og stor vilje til å handle gaver, håper vi på en fortsatt positiv utvikling i mediemarkedet, sier Merete Mandt Larsen.

Ikke overraskende er det kino som har den største nedgangen så langt i år. Alle landets kinoer måtte stenge tidligere i år og i november måtte kinoene i Oslo igjen lukke dørene. Så langt har kinoene mistet 56,4 prosent av omsetningen via mediebyråene sammenlignet med i fjor.

Også utendørsmarkedet lider av at folk har blitt beordret om å holde seg hjemme. Disse kanalene har tapt 36,2 prosent av mediebyråomsetningen.

- Det er fremdeles noen mørke skyer på horisonten i form av fortsatt smitteøkning og betydelige nedstengninger i store, viktige geografiske områder. Vi skal ikke legge skjul på at det kan legge en demper på markedet, men er i det store og hele er jeg optimistisk med tanke på at når vi gjør opp året, ser at reduksjonen i markedet er mindre enn det vi kunne ha fryktet, sier Mandt Larsen.

Internett beholder posisjonen som landets største reklamekanal med en andel på 39,3 prosent av markedet, etterfulgt av TV med 36,7 prosent. Internett er også den kanalen som har klart seg best gjennom koronakrisen.

- Internett er ned med 7,9 prosent etter årets ti første måneder. Med julehandlene foran oss og antatt stor netthandel, blir det være spennende å følge utviklingen, og se om fordelingen mellom kanalene endres de siste to månedene av 2020, sier Merete Mandt Larsen.

Her kan du se utviklingen per kanal fra januar til oktober 2020. Alle tall i MNOK. 

Medekanal 2020 20121 Endring i % 
Internett 2.681.706 2.913.134 - 7,9
- Display 1.033.144 1.103.795 - 6,4
- Mobil/tablet 146.408 227.903 - 35,8
- Sosiale medier 600.876 617.333 - 2,7
- Søk 504.172 556.379 - 9,4
- Video 397.106 407.724 - 2,6
TV 2.504.334 2.921.062 - 14,3
Radio 272.265 296.058 - 8,0
Kino 51.819 118.808 - 56,4
Utendørs/plakat 312.025 488.860 - 36,2
Dagspresse  304.391 421.624 - 27,8
Ukepresse/magasiner 40.112 54.651 - 26,6
Fagpresse 20.181 23.482 - 14,1
DM 557.891 708.135 - 21,2
Andre medier 79.596 66.746 + 19,3
Sum omsetning 6.824.320 8.012.560 - 14,8
Programmatisk 680.611 721.091 - 5,6