Vi anbefaler markedsførere å tenke seg nøye om når de velger dyr til reklame.

Som veterinærer er vi pålagt å ivareta god dyrevelferd, og vi må bidra til kunnskap for å fremme friske dyr. Dette er et veldig viktig tema som ikke kan belyses ofte nok.

Til tross for helseproblemer er de brachycephale rasene veldig populære. Det gjelder både hunder, katter og kaniner, som er avlet til å ha flate, kortsnutete, små ansikter, som alt for ofte innebærer helseproblemer. Spesielt er mops og fransk bulldog hyppig brukt i reklameøyemed, men også katter som perser og scottish fold. Det er sannsynligvis psykologiske mekanismer som gjør at mennesker tiltrekkes av dyr med små, flate ansikter og store øyne, men det kan også ha mer alvorlige konsekvenser.

Disse dyrene har like mye bløtvev som hunder og katter med lange neser, men har mye mindre plass fordi alt er presset sammen i små, flate kranier. Resultatet er at luftpassasjen kan bli for trang. Et uttrykk vi hører av og til, og som vi må komme bort fra, er at hørbare lyder når dyret puster er «normalt for rasen».

Hvis vi hører at den lager snorkelyder og strever med lufttilførselen, er det like unormalt uansett hvilken rase det gjelder. Overvekt gjør det verre. Mange av disse dyrene er disponert for hjertelidelser, reproduksjonsproblemer, hudlidelser, bittfeil og tannproblemer, øyelidelser, trange øreganger, pusteproblemer, trange nesebor og misdannelser av nesebrusk.

Alle dyr skal ha mulighet til naturlig atferd. De skal kunne puste fritt, løpe uten besvær og ha god helse. De skal også kunne pare seg og føde selv, hvis de skal ha valper. Dette er langt fra tilfellet hos mange individer i enkelte raser.

Kan markedsførere og reklamebransjen gå foran?

Kommunikatørers bruk av disse dyrene bidrar til økende popularitet blant nordmenn som vil skaffe seg hund, som igjen stimulerer til avl på dyr med ekstreme anatomiske trekk, og enda flere dyr med dårlig helse.

Enkeltindividene lider, som et resultat av at vi mennesker oppfatter dyr med slike ekstreme bygningstrekk som ekstra søte og rare. Derfor oppfordrer vi markedsførere til å bruke sunne dyr. Hvis markedsførere tar ansvar, vil det være et sterkt bidrag til etisk og sunn avl og bedre dyrevelferd