Den nye merkevaresjefen, eller Head of Brand, i Telia-konsernet heter Per Carleö. Han starter opp rett over nyttår og går inn i selskapets konsernledelse. Carleö har ifølge en melding fra Telia-konsernet over 25 års erfaring innen markedsføring og merkevarebygging og kommer senest fra en annen stor, svensk merkevare nemlig Volvo Cars der han har vært markedsdirektør

I sin nye rolle skal Carleö få ansvaret for å forandre synet på varemerket og hvordan Telias portefølje av merkevarer skal brukes i selskapets kommunikasjon. Han kommer ifølge meldingen til å jobbe tett med markedsavdelingene i alle Telias markeder.

- Per er en veldig kreativ og forretningsorientert person med et sterkt fokus på å bygge opp sin visjon for merkevaren utfra et kundeperspektiv, sier den nye konsernsjefen i Telia-konsernet Allison Kirby i meldingen.

Kirby sier Telia forbereder seg på å fornye Telias visjon, strategi og merkevare.

- Jeg er veldig glad for at Per kommer til å bli en del av vår konsernledelse og hjelpe oss med å påskynde vår endringsreise, sier Kirby.

Dagens merkevaresjef har vært Cecilia Lundin som går inn i en tydeligere HR-rolle og som sjef for det Telia kaller People Experience & Culture.