Mandag skriver IntraFish Media at Norges markedsføring av laks er halvert på fem år. Norges Sjømatråd har i år et budsjett på knappe 154 millioner kroner for markedsføring av laks og ørret i alle markeder, mot nesten 240 millioner kroner i 2016.  I 2021 skal det brukes til sammen 120 millioner kroner.

Børge Grønbech, direktør for Sjømatrådets globale operasjoner, sier til IntraFish at de må foreta tøffe prioriteringer.

- Vi må begynne å jobbe med færre sjømatmarkeder. Vi må forholde oss til de budsjettene vi har til enhver tid. Derfor er vi kontinuerlig på utkikk etter mer effektive metoder for å nå gjennom til forbrukerne. Digitale og sosiale medier gir for eksempel nye muligheter som skal utnyttes. Med trangere budsjetter må vi tenke enda smartere på hvordan vi skal bygge synlighet og etterspørsel etter norsk laks og ørret, sier han.

Han legger til at mye mer av markedsføringen nå må overlates til de enkelte lakseprodusenter og eksportører.

- De kan jo bygge på Sjømatrådets mangeårige innsats.

Markedsføringen av norsk laks kuttes ut i flere markeder, som Polen og Storbritannia. I tillegg reduseres den kraftig i Asia.