Jeg synes management-diller er litt rart. Diller som fremstiller komplekse markedsførings-, strategi- eller ledelsesproblemer som enkle lovmessige oppskrifter. Av typen: «Hvis du gjør som vi sier, vil du garantert få suksess!». Det har alltid vært mange sånne diller. Et lite knippe, og selvsagt langt fra uttømmende liste historiske marketing-lover jeg kommer på, er:

 • Al Ries & Jack Trout, «22 immutable laws of marketing»,
 • Jay Levinson, «Guerrilla Marketing»
 • David Meerman Scott «The NEW rules of marketing & PR»,
 • Peters & Watermans 8 grunnprinsipper i «The search of excellence»
 • Seth Godins «Purple Cow» & «Permission Marketing»
 • Kim & Mauborgne, «Blue Ocean Strategy» (som ironisk nok har til dels det motsatte) budskapet av Byron Sharp...
 • Malcom Gladwell «Tipping point»
 • Jim Stengel «Grow»
 • Martin Lindstrom «Buyology»
 • Joe Pulizzi «Epic Content Marketing»

Gjennom årene har «lover», «skoler» og «guruer» avløst hverandre. Hver generasjon markedsførere skal ha sine helter. Nå om dagen er det Byron Sharp og Ehrenberg-Bass som gjelder, og som er på alles lepper i det norske miljøet. Ofte er det slik at den – til en hvert tid - populære «loven» har en kjerne av masse gode, nyttige, relevante og riktige råd til markedsførere. Det gjelder selvsagt også for bøkene til Byron Sharp (og Jenny Romaniuk).

Og for å komme eventuelle kritikere i forkjøpet, skal jeg skynde meg å skyte inn at også jeg er enig i en masse av det som står i «How Brands Grow»-bøkene. Og jeg er også enig i mange av argumentene til Binet & Field, for dere som bekjenner dere til denne religionen i reklamebyråene.

Men, av og til blir jeg sliten av at disse «lovene» er det eneste gyldige og relevante. Det eneste man refererer til, det eneste jeg finner som «beviser på sannheter» i case-konkurranser jeg er jurymedlem i, og det eneste det virker som om enkelte har lest de siste årene av faglitteratur.  Eller lest og lest? Noen virker mest å ha memorert noen korte fraser om double jeopardy, kundelojalitet er dødt, posisjonering er ut o.l.

Saken er den at markedsføring, merkevarer og forbrukeratferd er ganske avanserte greier. Det er en samfunnsvitenskap som handler om mennesker i alle sine kompliserte former. Menneskers handlinger, atferd, tanker, meninger, holdninger og følelser. Det er følgelig ganske mye som påvirker hva som virker av markedsføring. Å påstå at slike komplekse sammenhenger kan kokes ned til noen helt generelle «lover» som er allmenngyldig på tvers av kategorier, kontekster, markeder, situasjoner og tidsfaser – det tror jeg er forenklinger som kan være ganske farlig og som undervurderer faget vårt.

Det er en rik nasjonal og internasjonal kunnskapsproduksjon om markedsføring. Om man kun ser på de 10-12 beste vitenskapelige tidsskriftene, publiseres det hvert år hundrevis av forskningsartikler, rapporter og bøker om markedsføring. Og bare i Norge er det flere titalls forskere som produserer forskning som er relevant for praktikere. Det produseres kunnskap som både bekrefter, motbeviser, utvider og begrenser de generelle «lovene» man finner i gurubøkene. Og om man utvider horisonten enda mer, og leser enda bredere innen psykologi, sosiologi, økonomisk atferdsforskning o.l., kan man få enda flere perspektiver på hvordan man skal bedrive markedsføring.

Jeg synes det hadde vært fint om mange flere leste enda bredere, var enda litt mer faginteressert, viste til fagstoffet i presentasjoner og markedsplaner, og kanskje utviste enda mer sunn kritisk sans. Ikke noe vondt sagt om Ritson, Sharp, Binet & Field – men der er jo en sjanse for at noen flere perspektiver er relevante også.

På den annen side. Skal du opp og frem i markedsføringsbransjen i 2020 bør du selvsagt totalt ignorere alt jeg har skrevet ovenfor. Det er bare støv fra elfenbenstårnet! Jeg skal derfor litt spøkefullt og egentlig ganske frekt hjelpe deg på veien med noen «egne lover», under svært sterk inspirasjon av Jens Bjørneboe.  

«5 råd til en markedsfører som vil frem i verden»

 1. Den første lov er ganske lett. Sitater, modeller, og guruer hyppigst nevnt er alltid rett.
 2. Tenk alltid på hva markedssjefen vil si om praksis og teori. Og ta hennes parti.
 3. Og tviler du, så hold deg taus til du ser hvilket byrå som får mest applaus.
 4. Du trenger ikke å lese alt i guruens verk. En riktig frase nevnt gjør deg like sterk.
 5. Hvis disse råd blir respektert, da er din fremtid som markedsdirektør helt garantert.