Det er ikke ofte energiselskapet Statkraft varter opp med ny kommunikasjon og nye reklamefilmer, men i en påkostet produksjon har energiselskapet vært ute med en ny film i noen uker.

 - Det er en stor satsning for Statkraft. Filmen er en del av en kampanje som går over flere kanaler, og er en del av et langsiktig kommunikasjonsløp, sier Lars Magnus Günther, kommunikasjonsansvarlig i Statkraft til Kampanje.

Slagordet i den nye reklamefilmen heter «Framtiden bestemmer» og framtiden, det er de unge.  

- Kampanjen er omfattende, og utvilsomt det største Statkraft har gjort. Konseptet «Framtiden bestemmer» gir en fin overbygging for alle Statkrafts aktiviteter, og er også tenkt utnyttet i våre internasjonale markeder etter hvert, sier Günther.

- Hvorfor går dere ut med dette budskapet om fornybar energi og bærekraft nå?

- Undersøkelser har vist at befolkningen i Norge har altfor lav kunnskap og kjennskap til Statkraft. Dette ønsker vi å endre på. Kampanjen er et ledd i å etablere et nytt kommunikasjonskonsept for Statkraft som ikke har snakket høyt i media på flere år.  

Her kan du se den ny reklamefilmen til Statkraft. 


Bytter reklamebyrå - går til Kitchen
Samtidig er det også klart at det er reklamebyrået Kitchen som har vunnet kunden etter at Statkraft de siste årene har vært i både Nord DDB og McCann.

- Det er utrolig givende å få lov til å jobbe med Statkraft som er Europas største på fornybar energi. De har store ambisjoner, et positivt framtidssyn og ikke minst en vilje til å skape fortjent oppmerksomhet. Fornybar energi er ikke bare en del av løsningen på klimakrisen, det er selve løsningen, sier AD i Kitchen, Benedicte Svartdahl Killi.

Les også: Statkraft velger McCann

Den nye kampanjen og filmen har vært vist som reklamefilm på TV og på digitale flater, og det er i tillegg kjørt avisannonser, digitale annonser, utendørsboards, redaksjonelt innhold og diverse aktiviteter på sosiale medier i kampanjeperioden.

På Statkraft-teamet:

Kreatør Benedicte Svartdahl Killi er en av mange kreatører i Kitchen Reklamebyrå som har jobbet med byråets nye kunde, Statkraft.

Mer kjent blant nordmenn
Lars Magnus Günther sier energiselskapet har satt seg flere delmål der ett av dem er «å fortelle at verden må bruke mer fornybar energi og mindre fossil for å kutte klimautslippene og nå to-gradersmålet.»  I tillegg ønsker Statkraft å gjøre sin posisjon mer kjent.

- Vi er Europas største fornybarprodusent, men per i dag er det overraskende få i Norge som er klar over det, og den rollen vi har når det gjelder sysselsetting og verdiskaping, sier han.

- Har dere satt dere noen målsetninger for kampanjen?

- Vi gjør jevnlige undersøkelser av kunnskapen og kjennskapen til Statkraft, og målsettingen med kampanjen er å løfte disse parametrene. I en stadig sterkere konkurranse innenfor det vi kan kalle fornybarnæringen vil dette bidra positivt både til vår forretningsdrift og rekrutteringen av nye medarbeidere, sier kommunikasjonssjefen I Statkraft.

For tall fra undersøkelser Statkraft gjennomførte i mars 2020, viste at kun tre prosent over 18 år hadde uhjulpen (top of mind) kjennskap til Statkraft som energiselskap. Det betyr at kun tre av 100 over 18 år nevner Statkraft som det første energiselskapet de kjenner til.

- Økt kjennskap og kunnskap om Statkraft er viktig for å skape forståelse for det vi driver med, betydningen og verdien av vår virksomhet og hvilke muligheter vårt selskap byr på til beste for samfunnet og fremtiden.  Kjennskap er også viktig for at vi i sterk konkurranse med andre store selskaper skal kunne rekruttere nye, kloke hoder som skal ta selskapet inn i framtiden og sikre at de valgene vi gjør i dag er til det beste for framtiden, sier Günther.

Teamet hos Kitchen som har jobbet på filmen er foruten Svartdahl Killi, kreatørene Torkel Sveen, Bendik Romstad, Ola Øvrelid og Abel Aga, mens konsulent og prosjektleder har vært Hans Moe og Katrine Nagy Opdahl. Digital rådgiver har vært Karoline Nybakk og Anders Erikson som planner.

Filmen er laget av produksjonsselskapet Einar Film, med Eivind Holmboe på regi og produsent Guri Neby.