Satsingen på innholdsmarkedsføring i mediekonsernet Amedia styrkes nå ytterligere. Det Amedia-eide selskapet Spray hadde en vekst på 44 prosent i andre kvartal 2020, sett opp mot samme periode i fjor. Nå skifter innholdsbyrået navn til Amedia Innholdsbyrå.

Sara Narvhus Oksdøl, administrerende direktør i nye Amedia Innholdsbyrå, har hatt ansvaret for å lede selskapet gjennom omstillingsprosessen. Hun mener de gode resultatene skyldes at selskapet kan rendyrke arbeidet med nasjonal og lokal innholdsmarkedsføring.

- Vi skal med navneskiftet ta en enda tydeligere posisjon ut i markedet og knytte oss tettere opp mot Amedias merkevare. Med veksten vi har sett i år på tross av korona, sikter vi mot en omsetning på rundt 85 millioner kroner i 2020, sier Oksdøl.

Hun beskriver reisen fra å kun være innholdsbyrået til Nettavisen, til å ha ansvaret for innholdsmarkedsføring for alle Amedias 75 lokalaviser og Nettavisen som både krevende og lærerik.

Sterk utvikling i etterspørselen
Det ble i 2019 gjort flere endringer på den kommersielle innholdssiden i Amedia. Forretningsområdene affiliate marketing, shopping og sportspill ble flyttet ut av byrået og over til Nettavisen. Oksdøl beskriver dette som strategiske grep for å sikre vekst på produksjon og distribusjon av innhold for annonsørene.

- I tillegg ansatte vi egne strategiske rådgivere som kun jobber med salg av innholdsmarkedsføring. Det er nå totalt 38 ansatte som jobber med innholdsmarkedsføring i konsernet, legger hun til.

- Spisser verdiforslaget
Konsernsjef i Amedia, Anders Opdahl, er ikke i tvil om at en styrket satsing på kommersielt innhold vil bli en svært viktig inntektskilde for konsernet i årene som kommer. Han forteller at de har sett en sterk utvikling i etterspørselen for innholdsmarkedsføring over hele landet.

- I tillegg til vår størrelse og nasjonale dekning, skiller Amedia Innholdsbyrå seg fra konkurrentene gjennom å representere 76 unike aviser, sier konsernsjefen.

Han mener Norge er forskjellig, akkurat som Amedia.

- Navneendringen reflekterer dette fortrinnet. Vi spisser verdiforslaget ytterligere, og satser kraftfullt for videre vekst, avslutter Opdahl.