Statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja holder nå pressekonferanse om koronasituasjonen i landet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja åpnet da for inntil 600 personer på utendørsarrangementer fra 12. oktober. 600 personer skal da fordeles på tre kohorter.

Innendørs ligger grensen fortsatt på 200 personer, intil videre, men kulturministeren sa at de vil åpne for også 600 personer innendørs når smittestiuasjonen tillater det. 

Skrøt av kultursektoren
Raja skrøt også av kultursektoren som han sa var ekstremt opptatt av å følge avstandsreglene. Nå håper de å få kulturlivet mer i gang igjen, blant annet ved å åpne for at det nå holder med ett sete mellom hver person på arrangementer, i stedet for to.

Blant tiltakene som lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, samtidig som det nå også åpnes for trening i breddeidretten, men ikke for kamper.

- Vil vurdere flere innendørs
På pressekonferansen ble Raja spurt om det kunne bli aktuelt å utvide maksgrensen for arrangementer ytterligere inne og ute i år. 

- Ja, men nå er det dessverre slik at ikke Raja bestemmer dette alene, kanskje også heldigvis, avhengig av hvordan man ser på det. Nå har vi sagt at vi åpner opp for 600 i tre kohorter utendørs, også må man jo se hvordan smittesituasjonen i landet utvikler seg. Samtidig vil vi vurdere også flere kohorter innendørs. Det er en vurdering vi må gjøre om noen uker, og rett og slett komme tilbake igjen til det.

Kulturministeren kom også med en klar beskjed om at det er koronaviruset, og ikke regjeringen som setter restriksjoner.

- Det er enkelte som misforstår og tror at vi har en vond og vrang vilje overfor breddeidretten eller fotballfansen, eller at vi vil stenge kulturen ned, tvert om, regjeringen ønsker at vi kan komme tilbake igjen til normalen, det er koronaen som setter restriksjonene, sa Raja.

- Derfor er det vårt ansvar å håndtere det, og da kommer liv og helse først. Så er det barn og unge, så har det vært arbeidsplassene. Det at vi nå går til en-meters-praktisering av regelen innenfor kultursektoren særlig, vil bety en del for kulturen og for de som er interessert i å oppleve kultur. Det er også en næring, og det vil hjelpe de. Og vi tenker på arbeidsplasser når det kommer til det, sa kulturministeren.