I koronaproposisjonen som skal legges fram og sendes til Stortinget, vil det også komme nye anslag for hva krisen har kostet norsk økonomi, etter det NTB forstår.

Det forrige anslaget kom i revidert nasjonalbudsjett i mai, men mye har skjedd siden den gang. Grovt sett har utviklingen i norsk økonomi vært mer positiv enn ventet, og arbeidsledigheten har gradvis falt.

Samtidig sliter noen bransjer tungt som følge av smittevernrestriksjoner, og det vil komme egne tiltakspakker for reiselivet og eventbransjen, får NTB opplyst.

Årsaken til at regjeringen legger fram en egen proposisjon i tillegg til forslag til neste års statsbudsjett, som kommer 7. oktober, er et behov for å avklare tiltak i årets tre siste måneder.

Les også: - Eventbransjen er en av de bransjene som er blitt hardest påvirket

- Hårreisende
Reaksjonene var sterke etter at næringsminister Iselin Nybø (V) i august uttalte at krisen i reiselivet «er den nye normalen, og vi må finne ut hvordan vi skal leve med den».

– Det er hårreisende at den ansvarlige ministeren for en næring som er viktig for hele landet vårt, ikke anerkjenner situasjonen næringen står i, sa Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv advarte om en svart høst og frykt for konkursras og masseoppsigelser.

Og i slutten av august varslet Nybø en egen reiselivspakke med «penger for å avhjelpe den alvorlige situasjonen».

Ny kontantstøtte?
Hva som kommer i reiselivspakken, er ikke kjent. Men næringen har ikke lagt skjul på at ordningen med kontantstøtte til bedrifter, som nå avvikles, har hjulpet mange.

En ordning hvor koronarammede bedrifter får dekket sine faste kostnader kan derfor komme, både for reiseliv og eventbransjen. Videreføring av lavmoms på 6 prosent for reiselivet er et annet grep som kan tas.

Samtidig nyter mange berørte bedrifter godt av at ordningen med permittering er forlenget. Det betyr at bedrifter slipper å si opp folk.

For eventbransjen er det først og fremst hensynet til smittevern som gjør inntjening vanskelig. Næringen ønsker seg en åpning for å samle flere enn 200 mennesker samtidig på konserter, messer, konferanser, kurs eller andre tilstelninger.