Allerede før 12. mars var det tydelig for alle som skulle arrangere et møte eller en begivenhet at dette året ville bli annerledes. Eventbransjen var den første som måtte stenge ned som følge av Covid-19 og etter hvert regjeringens nedstengningstiltak.

Nå ligger vi med brukket rygg og politikerne forstår ikke alvoret vår bransje befinner seg i. Vi er livredde for at ønsket om å normalisere tilstandene for å stabilisere enkelte næringer skal sette vår bransje enda lenge på pause på grunn av økt smitte etter sommerens utenlandsferier. Dersom bransjen vår ikke blir hørt og forstått, frykter vi konkurser og oppsigelser når eventbransjen må ta tilbake sine permitterte i midten av september til en tom ordrebok og en tynnslitt likviditet.

Det har vært umulig å få politikerne i tale for å fortelle dem om situasjonen eventbransjen står oppi. Vi ble veldig fort kvittert ut i samme bås som festivalene. Alle forstår at flere tusen mennesker ikke kan drikke alkohol og se favorittartisten spiller, men det er ikke det vi i eventbransjen primært jobber med. Vi planlegger, tilrettelegge og gjennomføre møter mellom mennesker, for næringslivet og det offentlige, hvor et faglig innhold deles med et publikum fra en scene. Arrangementer for næringslivet, fagkonferanser og produktlanseringer er vesentlig forskjell fra et kulturarrangement.

Jeg tar nå pennen fatt fordi jeg rett og slett håper at vi kan komme tilbake til bordet og at politikerne skal lytte til våre synspunkt og treffe tiltak som hjelper en bransje i tidsnød.

For politikere burde ikke dette være en overraskelse, ettersom vi ofte står for gjennomføring og planlegging av landsmøter og samlinger, sammen med partiorganisasjonene. Majoriteten av de arrangementer vi gjennomfører skjer på dagtid og uten alkohol. Vi er avhengig av å planlegge for trygge møter, og er godt kjent med alle sikkerhetstiltak som må til når mennesker møtes, uansett antall. Da er det ekstra trist for oss å bli sett på som partyfiksere, noe som er så langt fra sannheten det er mulig å komme. Vi er en viktig næringskjede som burde blitt tatt til råd om hvordan gjennomføre møter mellom mennesker på en trygg måte.

Vår næring har blitt en kasteball mellom departementene for kultur, næring og finans. Ingen ønsker å ta eierskap. Dette kom særdeles tydelig frem i «Dagsnytt Atten» den 18, juni, hvor Knut Meiner, styreformann i Komon-Stageway, møtte Høyres Kristin Ørmen Johnsen i Familie og Kulturkomiteen på Stortinget, etter flere dager med ping pong om det var Finansdepartementet, Næringsdepartementet eller Kulturdepartementet som skulle møte eventbransjen til debatt.

Jeg tar nå pennen fatt fordi jeg rett og slett håper at vi kan komme tilbake til bordet og at politikerne skal lytte til våre synspunkt og treffe tiltak som hjelper en bransje i tidsnød. Kompensasjonsordningen det ofte pekes på hjelper oss svært lite, og på langt nær nok. Politikerne må forstå hva vi jobber med for å kunne hjelpe, det er vel der jeg mener det største problemet ligger. Våre ordrebøker vil være tomme i lang tid fremover, og næringslivet og det offentlige vil naturligvis være svært forsiktige til å planlegge og bestille nye prosjekter nå som det hersker stor usikkerhet rundt hvordan ting ser ut til høsten og vinteren. Prosjektene vi jobber med tar mange måneder fra planlegging til gjennomføring. Vi selger ikke hyllevarer, vi jobber med møter mellom mennesker. Slik situasjonen er nå er vi påvirket langt inn i 2021, om ikke 2022.

Det å forlenge permitteringsperioden ville hjulpet bransjen vår veldig som et strakstiltak. Det går an å gjøre dette for enkelte bransjer, men det må fattes en beslutning nå før det er for sent. Bransjeforeningen for lyd, lys og bilde fikk til en kompensasjonsordning for uteblivende inntekter – dette bør selvsagt også eventbransjen få. At våre leverandører får spesifikke og hjelpende tiltak og ikke vi, er meningsløst og viser at politikerne ikke vet hva eventbransjen jobber med. Om deler av bransjen går under mister hoteller, kurs og konferansedestinasjoner, reiseoperatører, leverandører av lyd, lys, og bilde, bedrifter som jobber med trykksaker, transportselskaper, produksjonsselskaper, artister, komikere, foredragsholdere, med flere majoriteten av sin omsetning.

Bransjen trenger hjelp. Din neste konferanseopptreden står i fare. Hvilken politiker tar utfordringen?