I sommer har Kampanje skrevet flere artikler om det manglende mangfoldet i den norske kommunikasjons- og markedsføringsbransjen. Debatten tok for alvor fyr da Geelmuyden Kiese-sjef Hans Geelmuyden uttalte at «kebabnorsk er ikke godt nok i GK» og deretter skrev at hans motdebattant Umar Ashraf fremsto som en «autoritær ekstremist» som måtte «lære seg vestlige verdier» i en Facebook-diskusjon. Geelmuyden har i etterkant beklaget disse uttalelsene og kalt dem rasistiske.

For 32 år gamle Juned Qureshi har debatten vært spesielt relevant. Med en master i markedsføringsledelse fra Høyskolen Kristiania fra 2015 og en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI fra 2012, kjenner han seg igjen i bildet som tegnes av en bransje som er homogen og lite inkluderende.

Han anslår å ha søkt på flere hundre relevante jobber og har blitt kalt inn på intervju hos rundt 20 av dem. Den dårlige responsen tror han skyldes bakgrunnen sin. Qureshi er født og oppvokst i Norge med foreldre fra Pakistan.

- Jeg merker at det foregår diskriminering i markedsføring- og konsulentbransjen. Jeg har utdanning, relevant erfaring og frivillig arbeid på CV-en, men med mitt navn og mine røtter, føler jeg fortsatt at jeg har utfordringer, sier Qureshi til Kampanje.

Les også: Vil inn i «hvit» PR-bransje: - Vet at jeg må jobbe dobbelt så hardt

Tror ikke på at like barn leker best
Det er gjerne mangelen på «det lille ekstra» som gjør at jobben har gått til noen andre, mener Qureshi.

- Det hender at jeg ikke kommer videre i prosesser uten at jeg får en begrunnelse tilbake. Da har jeg spurt hva det er som gjør at jeg ikke kommer videre, sier han.

I ett tilfelle var det IT-erfaring, selv om det ikke skal ha stått noe sted i stillingsutlysningen. I et annet tilfelle var beskjeden at han manglet relevant erfaring. Da hadde han allerede vært inne på første- og andregangsintervju.

- Da må de vite at jeg ikke har relevant erfaring. Jeg tror det handler om at de skal levere statistikk om at de har tatt inn så, så mange på intervju, og at de har mangfold der. Det er en annen sak om de som kommer på intervju får jobben.

Med sin egen erfaring i bakhodet, reagerer også Qureshi på uttalelsene til Geelmuyden tidligere i sommer.

- Personlig synes jeg det er diskriminerende. Det er direkte stigmatisering av folk. Jeg tror ikke på ordtaket «like barn leker best», jeg tror man kommer langt med mangfold og med ulik erfaring i bagasjen, sier han.

Vil ikke bytte navn
En studie fra 2012 utført av Arnfinn H. Midtbøen ved Institutt for samfunnsforskning og Jon Rogstad ved Fafo viste at sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju i snitt reduseres med en fjerdedel for personer med utenlandskklingende navn. I privatsektor faller sannsynligheten med 34 prosent.

For Juned Qureshi er det ikke noe alternativ å bytte navn for å øke sjansene sine.

- Nei, jeg har tenkt på det, men jeg vil ikke bytte navn for å få jobb. Jeg vil heller høre med bedriftene hva det er som gjør at man ikke får jobb.

Les også: Tar et knallhardt oppgjør med GK-sjefens kebabnorsk-uttalelse

Ble ansatt i digitalbyrå
I februar i fjor så drømmen til Qureshi endelig ut til å gå i oppfyllelse da han ble ansatt som rådgiver for betalt søk i byrået Digital Opptur, men gleden over å ha sikret seg en fast jobb skulle bli kortvarig.

- Det var et ganske ungt byrå, og da jeg begynte der, så jeg at de ikke hadde råd til å gi meg en skikkelig opplæring. Jeg hadde ikke erfaring og kunne ikke levere fra dag én. Men det var greit, for jeg var lærevillig og det var derfor jeg fikk jobb.

Etter kort tid kom de første klagene fra kundene, og de dreide seg spesielt om den skriftlige kompetansen til Qureshi. Hans opplevelse er at flere kunder ble spesielt skeptisk til samarbeidet da de fikk kjennskap til navnet hans gjennom e-postutvekslinger og telefonsamtaler.

- Kundene ble skeptiske og begynte å klage til sjefen min. De klagde på det skriftlige og sa at jeg var mer en kvalitativ person. Det var en markedsføringsstilling på betalt søk, hvor man må være presis, men jeg jobbet hardt. Jeg tror terskelen for å gjøre feil var veldig liten, sier Qureshi.

- Hadde bestemt seg
I mai 2019 ble Qureshi innkalt til et drøftingsmøte etter tidligere å ha fått en skriftlig advarsel. Der ble han informert om at arbeidsgiveren vurderte å avslutte ansettelsesforholdet på bakgrunn av gjentatte skrivefeil, uriktig setningsoppbygging og klager fra kunder. Qureshi var fremdeles i prøveperioden og forteller at han ikke var forberedt på hva som var i ferd med å skje. 6. mai var oppsigelsen et faktum.

- Hvordan tok du imot beskjeden?

- Jeg ble satt ut. Det kom brått på. Jeg tenkte at jeg kunne ha fått en sjanse til. Men de hadde bestemt seg for at jeg skulle ut. Det ble veldig klart og tydelig. Rett etter ansatte de tre nye som er av etnisk norsk bakgrunn.

Daglig leder og eier i Digital Opptur, Erik Storm, har en annen opplevelse av hendelsen. Les hans svar lengre ned i saken.

- Vet ikke hva mer jeg kan gjøre
For Juned Qureshi var oppsigelsen spesielt skuffende ettersom han hadde håpet å bruke erfaringen til å bygge nettverk og skaffe seg relevante referanser.

Etter oppsigelsen i Digital Opptur, har Juned Qureshi besatt ulike stillinger på Oslo Lufthavn Gardermoen gjennom vikarbyrået Manpower. Han ble nylig sagt opp av SAS etter å ha vært permittert i tre måneder fra jobben som trafikkagent. I mellomtiden jobber han fortsatt for å få en fot inn i markedsføringsbransjen.

- Men det jeg er redd for er at utdanningen min blir utdatert. Derfor har jeg begynt på nettstudier innen prosjekt- og prosesstyring gjennom Høyskolen Kristiania, der jeg tok utdanningen min. De tilbyr gratis videreutdanning til de som er permitterte eller arbeidsledige.

Han er usikker på hva mer han kan gjøre for å bli mer attraktiv på jobbmarkedet.

- Jeg har mentorer jeg snakker med, folk som har ekspertise, gått på kurs, blitt flinkere til å lage CV, er på, ringer og viser at jeg er interessert, er på Linkedin, men jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre.

Byråleder: - Ville gi ham muligheten
Daglig leder og eier i Digital Opptur, Erik Storm, forteller at det ikke er noe han ønsket mer, enn at ansettelsesforholdet til Juned Qureshi skulle fungere.

- Jeg er glad i forskjellige typer folk med ulik bakgrunn, kjønn, alder og erfaringer, nettopp for å få forskjellige meninger. Vi markedsfører produkter og tjenester til alle typer mennesker. Uavhengig av hvem du er, må fortsatt alle ansatte kunne gjøre en god jobb som kundene er villig til å betale for.

Storm forstår ikke at oppsigelsen kunne komme brått på Qureshi, og viser til flere tilbakemeldinger, både skriftlige og muntlige. Han mener Qureshi fikk grundig opplæring.

- Det gikk helt konkret på dårlig språk og skrivefeil. Dette dreier seg i hovedsak om tekstannonser på Google, hvor det er helt avgjørende at det som står i annonsen er riktig. Selv med grundig opplæring i annonseplattformen hjalp ikke det når han leverte feil gjentatte ganger. Vi ønsket å gi Juned muligheten til å lykkes, men dessverre var det ikke godt nok, sier han. 

- Hvorfor ble ikke dette fanget opp i ansettelsesprosessen?

- Alt av intervjuer, søknader og tekster var på norsk, og det var ikke noe der som gjorde at vi reagerte på det. Vi ønsket å gi han en mulighet og hadde et håp om at han skulle bli kjempeflink, men dessverre var han ikke flink nok. Han hadde begrenset kunnskap innen Google Ads så vi måtte gi han en del grunnleggende opplæring i søkemotorannonsering før han var klar til å skrive annonser, og derfor fikk vi ikke gjort en test av annonseskriving.

- Juned Qureshi mener at flere kunder ble skeptiske til han på grunn av navnet og bakgrunnen hans, tror du det kan være riktig?

- Flere av kundene hadde ikke kjennskap til hvem som hadde skrevet annonsene. Det handlet om feilene i det han leverte fra seg. Det var det som utløste tilbakemeldingene fra kundene, og ikke navnet hans.