Forbrukertilsynet mener syv kleskjeder bryter norsk lov og villeder forbrukerne sine når de stempler klær med miljømerker og kaller dem bærekraftige, uten at begrunnelsen for merkingen er tydelig for forbukerne. Det skriver NRK.

- Ikke bare bryter aktørene loven ved å bruke bærekraftpåstander ukritisk og uten dokumentasjon, men forbrukerne lures også til å handle på feil premisser når de ønsker å handle bærekraftig, sier direktøren i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, til NRK.

Kleskjedene har fått frist til 17 august på seg til å gjøre endringene Forbrukertilsynet krever. Det gjelder blant annet H&M.

- Det som kommer fram i tilsynskontrollen, er et resultat av tekniske feil hos oss. Det som har skjedd er at enkeltprodukter har blitt merket som Conscious, uten at de innfrir våre krav til å være et produkt med mindre påvirkning på miljøet. Vi beklager denne feilmerkingen på det sterkeste, og vi arbeider med å løse dette så snart som mulig, sier H&M til NRK.