Elvia er det nye navnet på Hafslund Nett og Eidsiva Nett. Fusjonen av de to selskapene ble offentliggjort på sensommeren i 2019, og det nye navnet kommer som en følge av at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at nettselskaper ikke kan ha samme navn eller identitet som kraftprodusenter og strømselskaper. 

Navnet betegner en «elektrisk vei», og er en henvisning til rollen som en drivkraft i samfunnet. Elvia blir Norges største nettselskap med 900.000 kunder. 

- Sammenslåingen ga oss mulighet til å videreføre det beste fra Eidsiva Nett og Hafslund Nett i Elvia. Vi har hatt en god prosess med å rigge det nye selskapet, med en klar målsetting om å være mer kundeorientert, mer effektivt og mer slagkraftig enn de to tidligere selskapene var hver for seg, sier administrerende direktør Kristin Lian i Elvia.

De har fått hjelp av Anti i utviklingen av ny identitet, nytt kommunikasjonskonsept og mediestrategi.

- Helhet er noe av det viktigste man bygger i en merkevare, her har vi i samarbeid med kunde fått muligheten til å få til dette fra dag en sier Kjetil Wold, strategisk rådgiver og grunnlegger i Anti.

Samtidig med lanseringen av Elvia-navnet tas den nye nettsiden elvia.no i bruk. Hafslund Nett og Eidsiva Nett skiftes ut på alle skilt og andre sammenhenger hvor de tidligere navnene og logoene finnes. Både kjøretøy og arbeidsklær skal bære Elvia-dekor. De samlede kostnadene ved navneskiftet oppgis å være på om lag 30 millioner kroner.

Elvia og Anti har også bygget et nytt digitalt økosystem i forbindelse med lanseringen.

- Det viktigste hensynet har vært å tilrettelegge et digitalt system som setter kunden og deres opplevelse i sentrum. Her har ingredienser som SEO-analyse og datainnsikt vært gjeldende for hvordan kanalbruk og innholdsdistribusjon er er tenkt fra dag én, slik at man klarer å treffe godt i skjæringspunktet mellom kundenes behov og Elvias kunnskap, sier seniorrådgiver Tor Hernan Floor og rådgiver David Pedersen i Anti.

Se den nye profilfilmen her. Den er produsert av Anti med Jens Haugen på regi.