I en pressemelding fra ComeOn skriver selskapet at de trekker seg fra e-sportavtalen med Norges E-sportforbund.

- Sett i lys av de siste dagers debatt og den vanskelige situasjonen e-sport miljøet er blitt satt i, har ComeOn! besluttet å avslutte sponsorsamarbeidet med Norges E-sportforbund med umiddelbar virkning, skriver selskapet i en melding.

Avtalen ble inngått onsdag denne uken men ble raskt gjenstand for kritikk ettersom et samarbeid med bettingselsapet ville stengt døren for Norges E-sportforbund inn til Norges Idrettsforbund. Et samarbeid mellom Idrettsforbundet og norsk E-sport har lenge vært et aktuelt og omdiskutert tema.

Avtalen ble også tolket som et et brudd på markedsføringsloven.

Les også: ComeOn blir hovedsponsor for norsk e-sport

- Ble forsikret
ComeOn skriver søndag formiddag i pressemeldingen at de «anerkjenner at e-sportsmiljøet ikke står samlet rundt avtalen, og at et slikt samarbeid er helt avhengig av bred legitimitet for å være attraktiv for begge parter.»

- ComeOn! er av den klare oppfatning at det ikke er forsvarlig å be norsk e-sport velge side med bakgrunn i en sponsoravtale. Miljøet må få lov til å samle seg frivillig under èn og samme fane, til beste for spillerne og alle entusiaster, heter det videre.

- Burde ikke ComeOn ha sjekket dette på forhånd, at det var bred oppslutning også på klubbnivå for et slikt samarbeid?

- Gjennom vår kontakt med representanter fra E-sport forbundets styre ble vi forsikret om at det var bred støtte for samarbeidet og det var et enstemmig styre som godkjente avtalen, avtalen ville gitt forbundet frihet til å satse inn mot den retningen de selv ønsket, sier talsperson Stian Røsvik Bjørstad i ComeOn. 

Skylder på Idrettsforbundet
Bettingselskapet mener også «oppsigelsen av sponsoravtalen kommer som en konsekvens av at Norges Idrettsforbund (NIF) valgte å true klubber med bortfall av både tippemidler og momskompensasjon hvis de ikke meldte seg ut av e-sportforbundet.»

- NIF har i praksis satt klubbene i en umulig posisjon, hvor et kommersielt samarbeid blir satt opp mot en politisk agenda, og det ønsker ikke ComeOn! å være en del av, skriver selskapet.

Avgjørelsen om å trekke seg ut avtalen skal ha blitt kommunisert til styret i Norges E-sportforbund lørdag kveld.

Les også: Slår tilbake mot anklagene fra ComeOn: - Det er naturligvis feil

Taper millioninntekter
Til Kampanje sier Stian Røsvik Bjørnstad at E-sportforbundet vil tape store inntekter nå som samarbeidet avsluttes allerede før det kom i gang. 

- Hvor mye penger går E-sportforbundet glipp av nå?

- Forbundet vil gå glipp av et årlig grunnbeløp på millioner av kroner, ved utvidelse av forbundets virksomhet og vekst i form av aktivitet ville avtalen kunnet betalt ut langt betydeligere beløp, sier Røsvik Bjørstad søndag kveld. 

Kampanje har vært i kontakt med Norges E-sportforbund som sier de vil komme med en uttalelese i løpet av dagen. 

Underskrev avtale:

Onsdag denne uken ble det klart at ComeOn! inngikk en toårig samarbeidsavtale med Norges E-sportforbund. Avtalen skulle gjøre ComeOn! til hovedsponsor for norsk e-sport frem til 2022, men den gang ei. Her Bendik Stang og Jack Holand sammen med ComeOns Stian Røsvik Bjørstad.