Den siste tiden har det vært skrevet mye om at annonsører som bevarer eller øker trykket på markedsføringen i nedgangstider er bedre posisjonert for å ta markedsandeler på veien ut av krisen. En av disse er markedsføringsguruen Mark Ritson. Som han sier i en videoforelesning i regi av Marketing Week «brands are not much of a defense, when sh*t hits the fan.» Men - og det er dette som er poenget hans - har man et sterkt brand er akselerasjonen ut av krisen mye større enn med et mindre sterkt brand. Budskapet fra Ritson og andre er entydig: Det er avgjørende at man som annonsør jobber for å bevare en tilstedeværelse i forbrukernes bevissthet. Også i krisetider.

Korona er på ingen måte overstått, og hvordan viruset påvirker vår hverdag vil vi kjenne virkningen av i lang tid fremover. Samtidig skal vi nå sakte men sikkert begynne å åpne samfunnet igjen. Annonsører som kanskje fram til nå har stanset eller skrudd ned på markedsaktivitetene sine, vil - og bør - vurdere å starte opp igjen.

Når annonsører nå skal i gang igjen må de vise at de forstår forbrukernes nye livssituasjon og endrede mentalitet. To undersøkelser vi i Schibsted har gjennomført i løpet av mars og april (etter at føringene rundt korona inntraff), viser hva folk er opptatt av i disse dager, og kan si noe om mulighetsrommet man som annonsør nå har. Undersøkelsene viser at nordmenn er interesserte i relevant informasjon fra annonsørene. Å presisere at relevans er viktig er å slå inn åpne dører, men vi må huske på at det som var relevant før korona ikke er det samme som det som er relevant nå. I isolasjonen hjemme har mange måtte være kreative for å underholde seg selv og familien og har derfor vært interesserte i tips til underholdning. Også tips til hvordan man holder seg frisk og hvordan man best håndterer privatøkonomien har vært etterspurt av mange. Fokuset til forbrukerne i den første fasen av korona var tydelig preget av isolasjonen og en viss usikkerhet rundt både helse og økonomi, og det var et ønske om at annonsører forholdt seg til dette i kommunikasjonen sin.

Nå beveger vi oss inn i en ny fase - den etterlengtede gjenåpningen av samfunnet - og vi må forvente at forbrukernes fokus vil skifte litt. Samtidig tror vi at flere av tendensene vi har sett den siste tiden vil følge oss inn i tiden fremover. Delvis fordi det fortsatt kommer til å ta lang tid før vi vender tilbake til “normalen”, og delvis fordi den “nye normalen” på flere måter vil skille seg merkbart fra den gamle.

Her er fire ting vi mener annonsører bør ha med seg når de planlegger aktivitetene sine fremover: 

Cocooning
De merkevarene, kjedene og butikkene som ikke sliter i koronakrisen er nettopp de som støtter opp om våre litt mer isolerte liv hjemme. Produkter til hjemmekontoret, hjemmetrening, matlaging og underholdning har vært mye etterspurt. Det er en tendens til såkalt cocooning, hvor man søker å gjøre det ekstra koselig og trygt rundt seg. Dette har også gjort at oppgradering av hjem og hage har hatt stor fokus, og undersøkelsene våre tyder på at det fortsatt er mange oppussingsprosjekter som vil bli igangsatt fremover.

Også de neste månedene kommer til å være preget av at vi må ta våre forholdsregler når vi er samlet. Utenlandsferie blir med stor sannsynlighet uaktuelt for de fleste. Det er derfor sannsynlig at vi vil fortsetter å være mer hjemme enn vanlig og at cooconing som tendens vil være aktuell mange måneder frem.

Digital modenhet
Selv om folks forbruk fortsatt er tydelig preget av at man er mye hjemme, kan koronatiden se ut til å ha bidratt til å skape nye, permanente digitale vaner. Vi interagerer på nye måter både på jobb og med venner og familie. Og vi forbruker og kjøper i høyere grad på nye måter, som nettkjøp med hjemlevering og kontaktløs betaling i butikker. Undersøkelsen vi gjennomførte i mars, viste at én av fire hadde kjøpt noe på nett de ikke hadde kjøpt på nett tidligere, i løpet av de første ukene av isolasjonen. Tall fra både SSB og Virke, såvel som våre egne tall fra Helthjem og Prisjakt, støtter dette bildet av at netthandelen har fått en skikkelig boost i denne tiden og trolig skapt noen nye nettforbrukere.

Lojalitet til lokale aktører 
Selv om netthandelen har fått medfart den siste tiden, er det fortsatt påfallende mange som ønsker å støtte lokale produsenter og butikker gjennom krisen ved å kjøpe i fysiske butikker der det er mulig. Fire av ti oppgir i vår undersøkelse at årsaken til at de ikke kjøper på nett er et ønske om å støtte lokale forhandlere. Én av tre handler mer norske produkter enn før, og én av fire handler mer lokalt grunnet koronasituasjonen.

Dugnadsånden kommer for mange til uttrykk her og vil trolig forsterkes i den tiden vi går inn i nå. Folk blir mer lojale - og mer bevisste på hvilke butikker, kafeer og restauranter de ikke kan klare seg uten. De ønsker å hjelpe dem gjennom krisen ved å ta mer gjennomtenkte valg rundt hvor de vil legge igjen pengene sine. Dette presenterer et mulighetsrom også for mindre aktører, som bør vurdere å rette markedsføringen mot sitt lokale område for å oppfordre til videre støtte og lojalitet, og minne om åpningstider og smittevernrutiner. 

Endringer i kundereise og forventninger
Mye tyder også på at den endrede og mer digitaliserte hverdagen medfører nye krav og forventninger til produkt og distribusjon. Syv av ti svarer at de forventer at butikker legger til rette for nye måter å kjøpe på. Og én av tre svarer at de har høyere forventninger til nettbutikker hva angår kjøpsopplevelse, leveransetid og -muligheter. Så her handler det ikke kun om hva man man som annonsør kommuniserer.

Kundenes behov og kundereisen kan ha endret seg betraktelig i løpet av de siste månedene og annonsører bør sikre seg at produkttilbudet er tilpasset deretter. Om man skal drive salget til nettbaserte løsninger bør hele verdikjeden reflektere et økt fokus på kjøpskvalitet via denne kanalen, fra betalingsløsning, til emballasje og innpakning, til distribusjon, etc. Det kan også være man bør vurdere å tilby mer sikkerhet i usikre tider, i form av avbestillingsmuligheter, utvidede returfrister eller lignende. Eller at man finner nye, nettbaserte måter å tilby den informasjonen, ekspertisen og interaksjonen som de fysiske kjøpene tradisjonelt har gitt mulighet for.

Undersøkelsene våre viser at flertallet av nordmenn fortsatt er optimistiske når det kommer til privatøkonomien fremover og forventer liten endring i forbruket. Selv om det selvsagt er noen som har mindre kjøpekraft enn før, vil det være et overveiende flertall som nå beveger seg ut av isolasjonen med et ønske om å sette i gang i hjulene igjen, så vi kan få økonomien på fote. Så nå er det ekstra viktig å forsikre seg om at man fortsatt er relevant - både i måten man kommuniserer på - og i produkttilbudet!