Partiene på Stortinget har blitt enige om en krisepakke til næringslivet for å begrense de økonomiske konsekvensene av koronaviruset. Hovedsakelig vil staten tilfører likviditet til norske bedrifter slik at de ikke går tom for penger, gjennom to statlige låne- og garantiordninger.

Men det er mulig at tiltakene vil ikke vare nok til å redde bransjer og bedrifter som er hardest rammet av krisen og har lidt eller vil lide stor tap. For eksempel er den økonomiske situasjonen allerede prekær for arrangører av kultur– og idrettsarrangementer, som har tapt store summer fordi de måtte avlyse arrangementer. Per i dag finnes det fortsatt ingen ordning som innebærer at slike bedrifter kan få økonomisk kompensasjon for tap knyttet til korona-virus i Norge.

Danmark her derimot allerede fått godkjent en slik ordning av EU-Kommisjonen. Totalt har danske myndigheter øremerket 12 millioner euro i kompensasjon til avlyste arrangementer.

Det er fullt mulig for at norske myndigheter kan tilby økonomisk kompensasjon til arrangører av store, avlyste offentlige arrangementer.

ESA har også innrettet en ny korona- og statsstøtte-nettside hvor det kommer klart til uttrykk at ESA vil raskt gi grønt lys til lignende ordninger, og at Norge vil har stort handlingsrom:

The EEA Agreement enables the EEA EFTA States to compensate specific companies or specific sectors for the damage directly caused by exceptional occurrences, such as those caused by the COVID-19 outbreak. This includes measures to compensate companies in sectors that have been particularly hard hit (such as transport, tourism and hospitality) and measures to compensate organisers of cancelled events for damages suffered due to the outbreak”.

Jeg var involvert i utformingen og håndhevingen av statsstøtte-kriseregimet da jeg jobbet i EU-kommisjonen under i finanskrisen i 2008. Hvis det er en ting jeg har lært, så er det at statsstøtteregelverket, Kommisjonen og ESA er svært fleksible i krisetider. Statsstøtteregler er i slike situasjoner heller brukt som koordineringsmekanisme for EØS-medlemstatene enn at de medfører betydelige skranker for statenes handlingsrom.

EØS-regulatorisk er det altså fullt mulig for at norske myndigheter kan tilby økonomisk kompensasjon til arrangører av store, avlyste offentlige arrangementer, slik som Danmark har gjort.

Det handler til syvende og sist kun om politisk vilje.

Clemens Kerle er senioradvokat i Kluge Advokatfirma. Kerle var involvert i utformingen og håndhevingen av kriseregimet da han jobbet i EU-kommisjonen under i finanskrisen i 2008. Han har jobbet mer enn åtte år i EU-kommisjonen med statsstøtte og fusjoner i konkurranseavdelingen, samt har erfaring fra ESA hvor han særlig jobbet med statsstøtte.