Denne saken var først publisert på ABC Nyheter som Kampanje har et redaksjonelt utvekslingssamarbeid med. 

Forbrukertilsynet opplyser at de foreløpig har mottatt 52 henvendelser om reklamekampanjen, 32 tips og 20 klager. De omtaler antall henvendelser som høyt.

En av klagene er sendt inn av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sine fylkespartier i Oslo og Viken.

– Vi hadde et felles møte hvor det ble enstemmig vedtatt at vi skulle klage inn reklamefilmen for Forbrukertilsynet. Hvis de ikke tar tak i dette, så kommer jeg og kollega Britt Fossum til å anmelde reklamen til politiet. Jeg har aldri reagert så sterkt på en reklame før, sier Cecilie Lyngby til ABC Nyheter.

Hun er bystyrerepresentant for FNB i Oslo, og var med å forfatte klagen.

Reagerer på tikkende klokke
Vindkraftselskapet Norsk Vind AS lanserte tidligere i januar en omfattende reklamekampanje hvor det sentrale budskapet er at klokka tikker mot utgangen av 2030. Ifølge FNs klimapanel bør verden ha halvert sine klimagassutslipp innen den tid for å unngå at global oppvarming overstiger 1,5 grader. Norsk Vind argumenterer for at vindkraftutbygging er en del av løsningen som skal bidra til å kutte utslipp.

Selskapet har installert en fysisk klokke på Jæren som teller ned mot 2030. Den skal bli stående i minimum to måneder. Reklameplakater med bilder av klokka er hengt opp i byer over hele landet.

Om kort tid vil en tilsvarende klokke som den på Jæren dukke opp i Oslo. Den er tenkt som en permanent installasjon, ifølge selskapet.

Videre har Norsk Vind produsert en reklamefilm som går på TV, som ender med det tikkende uret. Det er særlig denne FNB reagerer på. Du kan se reklamefilmen i videoen øverst i artikkelen.

- Det må være lov å ha en reklame hvor man fremmer et tydelig budskap og en mening, og reklamefilmen tar i bruk en rekke virkemidler jeg mener er innafor. Men jeg ble helt satt ut av klokken på slutten, sier Lyngby i FNB.

- Alle vet at når den er på null, så smeller det
Oslo-politikeren påpeker at reklamefilmen vises på TV og nett, og at barn derfor er eksponert for den. Hun mener den tikkende klokken er et for voldsomt virkemiddel for barn.

-  Et barn har ikke ferdigutviklet hjerne. Barn er mer mottakelige for reklame. All reklame datteren min så da hun var liten gikk rett inn. Barn i dag prater mye om miljø og klima, og de bekymrer seg mye for dette. Denne reklamen er med på å skape angst. Det er skremselspropaganda for barn.

Lyngby viser til at folk flest assosierer klokker som teller ned med bomber som går av i actionfilmer.

– Alle vet at når du er på null, så smeller det. Den fremstillingen er ikke noe særlig for barn. Derfor ønsker jeg å gjøre noe med det. Jeg ønsker at de fjerner tidsuret på slutten av reklamefilmen. Det håper jeg Forbrukertilsynet tar tak i.

Forbrukertilsynet vil vurdere om loven er brutt
Ifølge markedsføringsloven skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet i markedsføring som kan ses eller høres av barn

Videre skal ikke reklame som kan ses eller høres av barn bruke skremmende virkemidler som er egnet til å skape frykt eller angst. På et overordnet plan sier markedsføringsloven at man ikke skal utnytte folks bekymring for miljøet i markedsføring.

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth, sier de vil se på kampanjen fra Norsk Vind fordi de har mottatt mange henvendelser og klager om den i løpet av kort tid.

- Det har vært et ganske stort engasjement. Klagerne og tipserne reagerer på at kampanjen spiller på klimafrykt og bekymring for fremtiden. Det er mange som er særlig opptatt av at den kan fremkalle klimaangst hos barn og unge, sier Haugseth til ABC Nyheter.

Forbrukertilsynet vil nå vurdere om markedsføringsloven er brutt i saken.

- Da vil det være et helhetsinntrykk fra vår side som er avgjørende. Vi vil se på hvordan de har brukt musikk, bilder og andre virkemidler. Videre må vi vurdere i hvor stor grad den er rettet mot barn.

Dersom Forbrukertilsynet konkluderer med at loven er brutt, vil de be Norsk Vind om å fjerne reklamen. Enn så lenge har ikke tilsynet konkludert i saken.

- Vi bruker den tiden vi må for å gjøre gode vurderinger, svarer Haugseth på spørsmål om når de venter å konkludere.

Norsk Vind: – Ikke intensjon å skape klimaangst

Espen Borgir Christophersen er talsperson for reklamekampanjen for Norsk Vind. Han avviser blankt at det er aktuelt å fjerne klokka mot slutten av filmen fra TV-reklamen.

- Vi har valgt å fremme budskapet fra FN med et sterkt virkemiddel. En klokke som teller ned til utgangen av 2030 er basert på ren fakta. Det er først og fremst FN som har vært tydelige på at vi må halvere klimagassutslippene innen da om vi skal nå klimamålene. Klarer vi ikke det, kan de få store konsekvenser både for folk og naturen, sier Christophersen til ABC Nyheter.

Norsk Vind har med den tikkende klokka valgt å sette opp et symbol som sier det samme FN sier.

- Vi bør være bekymret for klimaendringene. Ikke minst bør vi være bekymret for at arbeidet går for sakte. Det er ikke intensjonen vår å skape klimaangst, og definitivt ikke angst blant unge.

Christophersen tror barn og unge er i stand til å gjøre gode refleksjoner rundt klimakrisen selv.

- Klimaskeptikere og motstandere av vindkraft finner vi først og fremst hos den eldre delen av befolkningen. Det så vi ikke minst i fjor. Den lille skaren med vindkraftmotstandere var ingenting mot den skaren av ungdommer som gikk i klimademonstrasjoner.

Norsk Vind mener bestemt at reklamen på ingen måte er villedende, men at den konstaterer fakta.

Se filmen her: