Forbrukertilsynet ser alvorlig på praksisen hvor populære TikTok-stjerner ber om virtuelle gaver som koster penger fra følgerne sine. Videoplattformen TikTok brukes ukentlig av en av tre ti-åringer og ifølge Kantar kan populære «TikTok-ere» tjene penger på gaver som følgerne gir dem og på samarbeid med kommersielle aktører, på lik linje med andre influensere.

Nå ønsker Forbrukertilsynet å få en slutt på prakisen som kan være i strid med flere av reglene i markedsføringsloven som skal beskytte barn.

- Vi fraråder påvirkere med mindreårige følgere å operere med «shoutouts» og konkurranser som går ut på at følgerne skal sende penger eller gi en gave av økonomisk verdi, skriver avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet i et brev sendt ut til flere norske stjerner på plattformen.

Advarselen skal også gjelde andre plattformer som Snapchat, Youtube og Instagram. 

- Vi er kjent med at noen påvirkere ber følgerne om å gi dem virtuelle gaver som koster penger mot en shoutout, og tilfeller hvor det holdes konkurranser der det er om å gjøre å gi flest gaver i løpet av et gitt tidsrom, og den som har gitt gaver til høyest verdi i løpet av denne perioden «vinner» en dag med påvirkere, skriver Forbrukertilsynet videre.

En «shoutout» kan forklares som at influenseren nevner navnet eller brukernavnet til en person som har gitt dem en eller flere gaver. 

Forbrukertilsynet har sendt brevet til TikTokere og norske nettverk for å orientere om regelverket og for å forsøke å hindre at praksisen utvikles og sprer seg ytterligere.

Stian Barsnes-Simonsen, kreativ sjef i Nordic Screens som skaper innhold til målgrupper under 30, oppfordrer de det gjelder til å lese brevet. 

- Det er bra at Forbrukertilsynet følger med på de nye populære plattformene og gir veiledning. For oss er det selvsagt helt avgjørende at talentene vi jobber med er oppdatert og følger lover og regler, så vi oppfordrer de det gjelder å lese brevet fra Forbrukertilsynet, skriver Barsnes-Simonsen i en pressemelding. 

Barsnes-Simonsen skriver at det profesjonelle markedet virkelig begynner å få øynene opp for Tik-Tok.

- Vi i Nordic Screens og Nordic Family jobber aktivt for å utvikle gode konsepter og produksjoner på TikTok som inkluderer betalte og spennende opdrag for TikTokere og andre influencere som er klart innenfor lovens rammer, skriver Barsnes-Simonsen.